definitie van overeenkomst

Elke overeenkomst veronderstelt de overeenkomst van testamenten tussen twee of meer mensen over een punt dat wordt besproken of in afwachting van een oplossing., dat wil zeggen, er is een discrepantie tussen buren vanwege de eigendomsgrenzen van elk van hen, en om het probleem op te lossen, bespreken ze het eerst en zodra ze de langverwachte overeenkomst hebben bereikt, zal de reikwijdte ervan zijn precies omgezet in een overeenkomst die de volgende vormen kan aannemen: internationaal verdrag, collectieve arbeidsovereenkomst of elk type contract dat tot doel heeft de overeenkomst tussen twee partijen te verzamelen.

In internationale verdragen zijn er bijvoorbeeld twee landen, een staat met een internationale organisatie of twee internationale organisaties die het eens zijn over een punt dat ter discussie stond. De meest voorkomende is degene die wordt gevierd tussen staten en deze omvatten meestal kwesties van geografische grenzen.

Aan de andere kant zijn collectieve arbeidsovereenkomsten contracten waarmee een vakbond of groep van vakbonden schriftelijk overeenstemming bereikt over een groot aantal zaken, zoals verlof, vakanties, lonen, arbeidsomstandigheden, opleiding, ontslagregime, classificatie van beroepscategorieën, onder andere. , met werkgevers.

En tot slot is een contract de mondelinge, onderhandse of schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin beide verplicht zijn om te voldoen aan de kwesties waarover zij het tijdens de dialoogfase zijn overeengekomen.