definitie van gemeenschap

Het idee van gemeenschap verwijst naar een reeks individuen. Een groep mensen of dieren kan een gemeenschap vormen zolang ze een element hebben dat hen verenigt. De Spaanse gemeenschap heeft dus een taal, een cultuur en een geschiedenis gemeen, en een groep apen vormt een gemeenschap omdat ze verwantschapsbanden delen en samen vormen ze een clan.

Verschillende manieren om het concept te begrijpen

Mensen zijn van nature sociaal en normaal gesproken is het type samenleving waarin ze leven heterogeen, aangezien mensen met zeer verschillende sociale omstandigheden, rassen en neigingen daarin naast elkaar bestaan. In die zin zouden we kunnen spreken van een land als een gemeenschap van burgers. Aan de andere kant vormen de mensen die in een bepaald gebied wonen een gemeenschap, aangezien ze culturele en sociale banden hebben die hen verenigen.

Bepaalde groepen isoleren zich van de pluriforme samenleving en creëren hun eigen gemeenschappen

Dit is wat er gebeurt met sommige kerkelijke ordes (bijvoorbeeld de orde van de Augustijner Recollects), met bepaalde groepen religieuze inspiratie (bijvoorbeeld de Amish) of met groepen die een manier van leven delen (bijvoorbeeld de hippies).

Hobby's en sport gaan meestal gepaard met het creëren van gemeenschappen (fans van een voetbalteam of postzegelverenigingen).

Momenteel zijn er communities in virtuele zin (vriendengroepen via whatsapp of sociale netwerken). Het concept van virtuele gemeenschap heeft een nieuwe dimensie van menselijke groepen opgenomen die verbonden zijn door hun affiniteiten en interesses. De virtuele wereld heeft de mogelijkheden van menselijke gemeenschappen vermenigvuldigd.

De communistische ideologie is sterk gebaseerd op het idee van gemeenschap. Volgens de communistische benadering moet de mensheid streven naar een leven waarin geen ongelijkheden bestaan. Anarchistische ideologie heeft ook een gemeenschapscriterium (we zouden het kunnen synthetiseren met het idee dat alles van iedereen is). Er zijn ideologische benaderingen die in strijd zijn met de gemeenschap en in feite verdedigt het liberalisme het individualisme tegen elke collectieve verleiding.

Beroepsgroepen creëren instellingen die hen op een samenhangende manier samenbrengen (bijvoorbeeld vakbonden of beroepsverenigingen).

We hebben een eigenheid, maar leven tegelijkertijd in een gemeenschapsdimensie

In die zin was Aristoteles al in de IV eeuw voor Christus. C beweerde dat de mens een sociaal wezen is en dat alleen dieren of goden aan de rand van de samenleving kunnen leven.

Het behoren tot een gemeenschap impliceert een vorm van organisatie, beheer, conflicten en het vaststellen van een regeling die de persoonlijke relaties die worden gegenereerd, vergemakkelijkt.

Men is het er algemeen over eens dat democratie de meest geschikte regeringsvorm is voor coëxistentie binnen een gemeenschap, dat dit systeem gebaseerd is op het principe dat alle burgers dezelfde rechten en plichten hebben en daarom op voet van gelijkheid voor de wet leven. .

Door het gevoel van gemeenschap kunnen mensen onze individualiteit overwinnen. In feite zijn de concepten van clan, natie of cultuur gebaseerd op een gevoel van het collectief, dat wil zeggen, van wat we delen en dat stelt ons in staat deel uit te maken van een groep.

Het begrip gemeenschap komt voor in de natuurwetenschappen (bijvoorbeeld een ecosysteem als medium waarin soorten verwant zijn) of in de sociale wetenschappen (antropologen bestuderen sociale clans en sociologen analyseren de structuren van bepaalde groepen).

Foto's: iStock - Nikada / gilaxia