definitie van chemische reactie

De chemische reactie is dat chemische proces waarbij twee of meer stoffen, reactanten genaamd, door de werking van een energiefactor worden omgezet in andere stoffen die als producten worden aangeduid​Ondertussen kunnen stoffen chemische elementen zijn (materie die bestaat uit atomen van dezelfde klasse) of chemische verbindingen (stof die het resultaat is van de vereniging van twee of meer elementen van het periodiek systeem).

Het meest voorkomende voorbeeld van een chemische reactie is de vorming van ijzeroxide, die het resultaat is van de reactie van zuurstof in de lucht met ijzer.

De producten die uit bepaalde reagentia worden verkregen, zijn afhankelijk van de persistente omstandigheden in de chemische reactie in kwestie, hoewel, hoewel het een realiteit is dat wordt beweerd dat de producten variëren naargelang de omstandigheden, bepaalde hoeveelheden geen enkele vorm van modificatie ondergaan en daarom ze blijven constant bij elke chemische reactie.

De natuurkunde kent twee geweldige modellen van chemische reacties, zuur-base reacties, die geen modificaties vertonen in de oxidatietoestanden en redoxreacties, die daarentegen wel modificaties in de oxidatietoestanden vertonen.

Ondertussen worden ze, afhankelijk van het type producten dat het resultaat is van de reactie op chemische reacties, als volgt geclassificeerd: synthese reactie (eenvoudige elementen of verbindingen komen samen om een ​​complexere verbinding te vormen), ontledingsreactie (de verbinding valt uiteen in elementen of eenvoudigere verbindingen; een enkele reactant wordt producten), verplaatsingsreactie of eenvoudige substitutie (het ene element vervangt het andere in een verbinding) en dubbele verplaatsing of dubbele substitutiereactie (De ionen van een verbinding modificeren plaatsen met die van een andere verbinding om twee verschillende substanties te vormen).