pictogram definitie

Een icoon is een afbeelding of representatie die naar analogie of symbolisch een object of idee vervangt.

Het woord icoon of icoon komt uit het Grieks en betekent afbeelding. De term wordt gebruikt om te verwijzen naar afbeeldingen, tekens en symbolen die worden gebruikt om concepten of objecten weer te geven.

Iconografie wordt op verschillende gebieden veel gebruikt. Men kan zeggen dat praktisch alles dat ons omringt in hedendaagse samenlevingen iconen, symbolen of representatieve afbeeldingen zijn. Deze pictogrammen kunnen een figuurlijk, decoratief of belangrijk doel hebben.

Typisch wordt iconografie gebruikt in religieuze contexten, om afbeeldingen, analogieën, metaforen, godheden en doctrines weer te geven. Religies hebben in de loop van de geschiedenis uitgebreid gebruik gemaakt van afbeeldingen, die vaak een decoratieve betekenis hebben als object van heilige verering.

Religies zoals het katholicisme gebruiken al lang allerlei afbeeldingen om hun goddelijke figuren te vertegenwoordigen, zoals Jezus, de Maagd Maria en de Heilige Geest. Deze afbeeldingen of iconen zijn gemaakt van mozaïeken, glas, papier, hout en andere materialen, en kunnen in tempels en kerken of in woningen voor aanbidding en gebeden worden geplaatst.

Op zijn beurt ontwikkelde zich tijdens het Byzantijnse rijk en, meer precies, in Constantinopel, de traditie van iconen sterk en veel van deze afbeeldingen zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.

Een ander gebied waar iconen erg populair zijn, is informatica. In dit gebied wordt een pictogram beschouwd als een kleine afbeelding die op het bureaublad, bestanden, websites en in allerlei contexten wordt gebruikt om een ​​bepaald object weer te geven, zoals een programma, een document, een sectie of een commando. De computerpraktijk bepaalt dat de gebruiker op het pictogram van zijn interesse klikt om een ​​of een reeks specifieke functies te activeren. Op hun beurt zullen de pictogrammen die het meest door elk individu worden gebruikt, op het bureaublad worden geplaatst.