definitie van transversaal

Concreet is het woord transversaal een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om alles aan te duiden dat erdoorheen gaat, dat iets door een van zijn secties snijdt. Het idee van transversaliteit komt uit de exacte wetenschappen, bijvoorbeeld in wiskunde en meetkunde, wanneer we spreken van een lijn of een geometrisch element dat een ander snijdt en het in verschillende secties of delen verdeelt. In de praktijk, en volgens dit idee, wordt het woord transversaal echter gebruikt voor zeer verschillende situaties, variërend van de boog van het wetenschappelijke tot de boog van het praktische die in het dagelijks leven kan worden waargenomen.

In het geval van wiskunde heeft het idee van transversaal of transversaal te maken met dat van doorsneden of verdeelde sets vanaf het kruisen van meerdere van hen met elkaar. Als twee elementen elkaar niet kruisen, kunnen ze parallel zijn omdat ze in dezelfde richting lopen (bijvoorbeeld twee lijnen). Omdat de ene echter loodrecht op de andere staat, wordt een transversaliteit gegenereerd die precies verwijst naar het begrip "doorkruisen" en die ervoor kan zorgen dat twee lijnen elkaar op één punt ontmoeten.

Op basis van dit idee kan de notie van transversaliteit op veel gebieden van het leven worden waargenomen. Bijvoorbeeld als we het hebben over kwesties die verband houden met lesgeven en pedagogiek. In die zin is transversaliteit het fenomeen waarmee hetzelfde onderwerp of dezelfde inhoud kan worden benaderd door verschillende elkaar kruisende onderwerpen, waardoor een beter en vollediger gebruik van het onderwerp in kwestie wordt bereikt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is wanneer vragen die verband houden met seksualiteit vanuit biologisch, psychologisch, sociaal, etc. oogpunt kunnen worden genomen.

In de geografie is er ook transversaliteit wanneer we zien dat een geografisch kenmerk een ander kruist, bijvoorbeeld wanneer een rivier een bergketen, een stad of een veld doorkruist. Aan de andere kant kunnen we in de politiek ook spreken van transversaliteit als we het hebben over ideologische stromingen, politieke partijen of projecten die verschillende standpunten verenigen en die niet eenduidig ​​zijn.