wat is burgerlijke en ethische training »definitie en concept

Menselijke kennis omvat verschillende dimensies. Enerzijds is er theoretische kennis, zoals natuurkunde, wiskunde of scheikunde. Sommige disciplines zijn gebaseerd op het aanleren van praktische vaardigheden en bekwaamheden, zoals het geval is bij sommige handmatige handelingen. Er is ook kennis die intellectuele ontwijking en esthetisch genot tot doel heeft, zoals literatuur, muziek of schilderkunst.

Afgezien van deze kennis, moet de mens ethische principes en waarden leren die het samenleven vergemakkelijken. Om dit doel te bereiken is er een specifieke opleiding, die zich richt op het bevorderen van beleefdheid en het ethisch besef van bestaan.

Beleefdheid

In elke samenleving is er een reeks normen met betrekking tot burgergedrag. Onder de bekendste kunnen we het volgende benadrukken: begroet met beleefdheid, vraag beleefd om dingen, luister naar anderen, bied onze hulp aan aan degenen die het nodig hebben en respecteer de codes van goed gedrag.

Al deze dingen worden in het gezin en in de klas geleerd. Zonder adequate training op dit gebied is individueel en collectief gedrag buitengewoon problematisch.

Fundamentele ethische principes en waarden

In alle culturen wordt een reeks ethische principes onderwezen. Als algemene regel hebben we allemaal geleerd dat je geen leugens mag vertellen, dat je eerlijk moet zijn en dat we onderscheid moeten maken tussen goed en kwaad.

Evenzo leren we op school en in het gezinsleven die menselijke waarden te identificeren die nodig zijn om harmonieus naast elkaar te bestaan ​​in de samenleving, zoals tolerantie, geweldloosheid, altruïsme of naastenliefde.

De burgerlijke en ethische training

In de meeste leerplannen is er een specifiek onderwerp dat verband houdt met alles wat het leven in de samenleving bevordert. Het belangrijkste bij dit soort vakken is dat de docent enkele fundamentele concepten naar voren brengt, zodat studenten zich een persoonlijk criterium over allerlei zaken kunnen eigen maken.

In de programma's van dit vak worden studenten geconfronteerd met problemen die alle levensfasen aangaan.

Met andere woorden, leraar en student bespreken en reflecteren over de essentiële kwesties van de menselijke conditie: wat is rechtvaardigheid, waarom moeten we de wetten respecteren, wat is vrijheid of wat betekent individuele verantwoordelijkheid.

Dit type training brengt een reeks voordelen met zich mee voor de hele samenleving. Het fenomeen van politieke corruptie, straatgeweld of genderdiscriminatie kan worden bestreden door adequaat te leren over burgernormen en ethische waarden.

Foto: Fotolia - Icruci