definitie van samenwerking

Samenwerken betekent iemand helpen of samenwerken om ondersteuning te bieden. Samenwerken impliceert aanbieden aan anderen en daarom wordt samenwerking normaal gesproken geassocieerd met solidariteit, altruïsme of vrijgevigheid.

Er is niet één enkele reden voor samenwerking, maar op de een of andere manier wordt hulp geboden vanuit een gevoel van empathie voor anderen of omdat mensen de neiging hebben om na te denken over het idee dat iemand voor anderen moet doen wat we zouden willen dat anderen voor ons doen.

Het tegenovergestelde van samenwerking houdt verband met egoïstische gevoelens en aan de andere kant impliceert niet-medewerking een desinteresse in de behoeften van anderen. Als we het hebben over hulp of samenwerking, moeten we niet uitsluitend aan mensen denken, aangezien er dieren zijn die een gezamenlijke houding hebben (meestal die soorten die in groepen leven en samenlevenpatronen hebben, zoals chimpansees of olifanten).

Internationale samenwerking

Tegenwoordig wordt over de wereld gesproken als een global village en in deze context is het concept van internationale samenwerking de afgelopen decennia geconsolideerd. Er zijn agentschappen en entiteiten die in de eerste plaats tot taak hebben steun te verlenen aan die landen of regio's waarvan de inwoners niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. In feite is er de figuur van de hulpverlener, iemand die vrijwillig en altruïstisch zijn zandkorrel inbrengt ten gunste van een humanitair project.

Internationale samenwerking kent meerdere varianten: onderwijs-, gezondheids-, landbouwprojecten, in relatie tot natuurrampen, met vluchtelingen, met milieuoorzaken en nog veel meer. In deze context zijn er ngo's verschenen, non-profitorganisaties die proberen de tekortkomingen van de meest behoeftige groepen te verhelpen.

Vanuit een internationaal perspectief is er een project om 0,7% van het BBP van de meest geavanceerde landen aan samenwerking toe te wijzen. Er zijn echter nog maar heel weinig landen die aan deze toezegging voldoen.

Hoewel de noodzaak om samen te werken met de meest achtergestelde landen een breed gedeeld idee is, zijn er in dit opzicht nog een hele reeks obstakels of problemen: twijfels over het geld dat bestemd is voor hulp, mogelijke fraude en de angst dat de mensen die hulp ontvangen, leven van internationale hulp en niet van hun eigen middelen. In die zin zijn sommigen van mening dat de beste manier van samenwerken wordt samengevat met de volgende aanpak: geef een man een vis en je geeft hem een ​​dag eten, maar als je hem echt wilt helpen, is het beter als je hem leert hoe vissen.

Foto's: iStock - BraunS / Rawpixel