definitie van affectiviteit

In Psychologie de affectiviteit dat zal het zijn Reactiecapaciteit die een proefpersoon presenteert op prikkels die afkomstig zijn uit de interne of externe omgeving en waarvan de belangrijkste manifestaties gevoelens en emoties zijn.

Uitdrukking van gevoelens en emoties die het gevolg zijn van de ontvangst van een externe of interne stimulus

In een minder formele en meer omgangstaal, als we het hebben over affectiviteit, weten we allemaal dat we naar die voorbeelden van liefde die een mens aanbiedt aan de mensen van wie hij houdt en waarom niet ook aan andere soorten die ook deel uitmaken van zijn geliefde omgeving, zoals het geval is bij huisdieren, om een ​​paar wezens te noemen die niet menselijk zijn en voor wie we uiten meestal ook positieve emoties.

Studie en reikwijdte van affectiviteit

Psychologie, zoals we al aan het begin van de recensie hebben vermeld, is de discipline die zich vooral bezighoudt met het geven van een benadering, hoewel dit aspect van de emoties die mensen ervaren in verschillende situaties die ons beïnvloeden vanaf de vroegste tijden is geweest. onderzocht. stelt leven voor.

De filosofie heeft het ook gedaan, en met de evolutie en het verstrijken van de tijd heeft de wetenschap grote vorderingen gemaakt en bijdragen geleverd door te ontdekken dat er verschillende delen van onze hersenen zijn die verband houden met de effecten die een persoon kan hebben.

Affectiviteit is onmogelijk om bewust te denken, dat wil zeggen, we kunnen het niet mentaal beslissen, we beseffen dat we het ervaren, maar het is onmogelijk om er controle over te hebben, ze ontstaan ​​spontaan en natuurlijk gedurende ons leven en vanwege verschillende situaties waarin het lot ons plaatst. voor ons liggen en waar we doorheen moeten.

Het enige dat met het hoofd kan worden besloten als het gaat om emoties, is het gedrag dat we in deze situaties zullen ontwikkelen en op de affecten die hierdoor ontstaan.

Een ander probleem dat ook kan worden aangepakt, is het bevorderen van genegenheid, het nemen van beslissingen die bijvoorbeeld ons leven en dat van de rest in een bepaald opzicht ten goede komen, en die vervolgens een gevoel van welzijn opwekken.

Affectiviteit zal altijd plaatsvinden in een interactieve setting, want wie genegenheid voor iemand voelt, is ook omdat zij van de ander ook dezelfde genegenheid krijgen. Met andere woorden, genegenheid is altijd het antwoord op een stimulans die ook genegenheid geeft, zelden kunnen we genegenheid voelen of uiten voor degenen die niet van ons houden of die doen alsof ze onverschillig voor ons zijn.

Zijn aanleg om mijn gezin altijd te helpen, is een van de fundamentele oorzaken van mijn genegenheid voor hem.”.

Wat is genegenheid? Belang

Ondertussen is genegenheid een van de passies van onze geest, het is de neiging die we tonen naar iets of iemand, vooral liefde of genegenheid, een persoon, een huisdier, een voorwerp, een baan, onder anderen.​Laura toonde me haar genegenheid door elke avond te bellen om te horen hoe ik me voelde na het ongeluk”.

Vanuit psychisch oogpunt is het een passie die onze geest voelt en die vooral wordt geassocieerd met genegenheid en liefde, maar zonder seksuele connotaties, dat wil zeggen, het heeft niet alleen een gematigde intensiteit, maar de ontvanger is niet de persoon met wie we onderhouden een liefdevolle relatie, passie en liefde zijn vooral voor hem bedoeld.

Hieruit volgt dat mensen, ongeacht of we meer of minder gevoelig zijn, altijd affectiviteit nodig hebben om te leven, te ontwikkelen en vooruit te gaan ondanks de obstakels die het lot ons soms oplegt, want hoewel de dag in Het werk niet is geweest de meest briljante, we weten dat we thuis beheersing en vergeetachtigheid zullen vinden als we die geliefde omhelzen die op ons wacht.

Genegenheid is dus een fundamenteel onderdeel van het leven, omdat het ons uiteindelijk zal helpen om betere mensen te zijn en ons nooit alleen te voelen.

Aan de andere kant, als dit aspect van ons leven niet in harmonie is, zal het ons zeker veel meer kosten om banden met mensen te creëren en onze gevoelens te uiten.

Er is een groot aantal symbolen van genegenheid, hoewel de meest voorkomende en door mensen gebruikte symbolen zijn kusjes, liefkozingen, knuffels, glimlachen, onder andere.