definitie van feedback

Semantisch gezien is feedback een samengestelde term. Het voorvoegsel retro geeft terug in de tijd en voedsel wordt gebruikt in de zin van leveren of informeren en niet in relatie tot voeding.

Een trend in communicatie

Feedback is een fenomeen van communicatie. Het kan worden gedefinieerd als die informatie in een effectieve communicatie. In elk communicatieproces zijn er twee hoofdelementen: een afzender en een ontvanger. Er vindt een terugkoppeling plaats tussen de twee wanneer de ontvanger op de afzender reageert.

Het concept dat we hier analyseren, wordt in zeer uiteenlopende contexten gebruikt: in het bedrijfsleven, de sociale wetenschappen, de communicatie zelf of de psychologie. Anglicistische feedback wordt in het alledaagse taalgebruik als synoniem gebruikt.

Interne en externe feedbackscenario's

We kunnen spreken van feedback of interne feedback, die in onszelf optreedt door de gevoelens die we over iets hebben. Stel dat we in bepaalde situaties zenuwachtig worden (in dit geval hebben we een emotie gehad die ons aangaat en waaruit we conclusies kunnen trekken). Er is ook externe feedback, die naar ons komt vanuit de context die ons omringt. Evenzo is het mogelijk onderscheid te maken tussen negatieve en positieve feedback.

De eerste geeft ons geen relevante informatie (bijvoorbeeld als iemand ons vertelt dat iets wat we hebben gedaan verkeerd is, maar er verder niets over zegt). Aan de positieve kant geeft de ontvanger waardevolle informatie aan de afzender (bijvoorbeeld zodat hij op een bepaald punt kan verbeteren). Het is duidelijk dat positieve feedback waardevoller is, omdat het mogelijk is om er conclusies uit te trekken en een strategie of gewoonte te veranderen.

Feedback is nuttig om communicatie te verrijken, of het nu gaat om een ​​persoon, een entiteit of een systeem waar sprake is van interactie. Tegelijkertijd dient het als versterking als het op een constructieve manier wordt gepresenteerd.

Feedback over zakelijke dynamiek

Het idee van feedback in de context van een bedrijf impliceert een verlangen naar verandering, dat wil zeggen dat er een doel is om een ​​gedrag, een dienst of een organisatiepatroon te verbeteren. Feedback moet niet worden verward met kritiek, aangezien kritiek in algemene zin (vooral als het destructief is) geen strategische functie heeft

Feedback is bedoeld als een nuttig instrument bij de werking van een bedrijf. Hiervoor is het belangrijk dat het een permanent proces is en niet iets sporadisch (twee keer per jaar vergaderen om enkele resultaten te analyseren is onvoldoende en niet erg operationeel). Er moet een feedbacksysteem worden geïmplementeerd, dat wil zeggen een rigoureuze methodologie waarmee informatie kan worden geanalyseerd (de mening van de klant kennen is essentieel om de kwaliteit te behouden en om snelle beslissingen te nemen). Feedback moet niet worden verward met permanent debat, aangezien het gaat om het evalueren van objectieve processen en dat meningen een empirische basis hebben.