definitie van vreedzaam

We gebruiken het woord vreedzaam om naar mensen of situaties te verwijzen. Een persoon is dus vredig als hij kalm en vredig is. Hetzelfde gebeurt met die situaties waarin een sfeer van welzijn en zonder storingen wordt ingeademd.

Een vredig leven vereist een zeker evenwicht tussen het materiële en het immateriële

Sommige persoonlijke omstandigheden veroorzaken onrust en een niet erg vredig bestaan. Geldgebrek, emotionele problemen of ongewenste eenzaamheid zijn dus duidelijke voorbeelden van levenservaringen die rusteloosheid en ongemak veroorzaken. Als iemand veel geld heeft maar geen vrienden heeft en geïsoleerd leeft, kan niet worden gezegd dat zijn leven precies vredig is.

Omgekeerd zal iemand met goede vrienden en een stabiel liefdesleven maar zonder financiële middelen ook niet het nodige emotionele evenwicht genieten. Daarom moeten materiële en immateriële goederen (voornamelijk liefde en vriendschap) in evenwicht zijn om innerlijk welzijn te bereiken.

De zoektocht naar rust

Het idee van zachtaardigheid is gelijk aan een ander, sereniteit. Er zijn verschillende manieren om het te bereiken. In de oosterse traditie zijn yin en yang en nirvana de twee manieren om de gewenste innerlijke rust of sereniteit van de geest te bereiken. In de westerse traditie is ataraxie een van de voorstellen om authentieke gemoedsrust te bereiken.

Het yin en yang van het taoïsme zijn twee complementaire principes die het bestaan ​​moeten leiden om innerlijke vrede te bereiken. De yin symboliseert het vrouwelijke deel van het individu en de yang het mannelijke en beide krachten moeten elkaar aanvullen, anders is de geest permanent in onbalans. In het boeddhisme bereikt de ziel vervulling en geluk wanneer het individu erin slaagt zichzelf te bevrijden van verlangens en zorgen en dit spirituele niveau staat bekend als nirvana.

De oude Grieken, vooral de stoïcijnen, begrepen ataraxie als de onverstoorbaarheid van de geest. Op deze manier wordt ataraxie bereikt wanneer de stemming onder alle omstandigheden kalm blijft. Volgens het stoïcijnse ideaal mogen succes of mislukking de sereniteit van de geest niet verstoren.

De valse zachtaardigheid

Hoewel we allemaal sereniteit en innerlijke rust zoeken, is het gekozen pad vaak de verkeerde. Op deze manier kunnen buitensporig consumentisme, verslavingen of plezier voor plezier schijnbaar wenselijke strategieën zijn, maar ze bieden allemaal een niet-authentieke sereniteit en een valse kalmte.

Foto's: Fotolia - bokasana / val_iva