definitie van gedrag

Menselijk gedrag is de manifestatie van gedrag, dat wil zeggen, wat we doen. Ons gedrag kan worden geanalyseerd vanuit een psychologisch perspectief, vanuit ethische reflectie of in specifieke zin (bijvoorbeeld consumentengedrag). Aan de andere kant is het concept gedrag ook van toepassing op dieren en is ethologie de discipline die zich met deze vraag bezighoudt.

Gedrag en psychologie

De psychologie probeert de mechanismen te begrijpen die ons gedrag beïnvloeden. De psychologie houdt zich traditioneel bezig met de mentale aspecten die ons handelen bepalen. De stroming van het behaviorisme heeft deze trend echter veranderd. Zoals de naam al aangeeft, richten gedragspsychologen zich op gedrag, dat wil zeggen op wat we doen en niet op de interne processen die ons tot actie drijven. Volgens de behavioristische benadering zijn er gedragswetten (in het bijzonder leerwetten) gecombineerd met conditioneringsmechanismen (bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde actie associëren met iets dat we willen).

Behaviorisme als therapeutische benadering houdt in dat het mogelijk is om ongewenst gedrag aan te passen. In die zin gebruiken psychologen van deze huidige technieken om te stoppen met roken door strategieën te gebruiken om het gedrag van de roker te veranderen.

Hoewel behaviorisme de stroming is die de rol van gedrag het meest benadrukt, behandelt de psychologie in het algemeen menselijk gedrag, vooral abnormaal gedrag (psychische aandoeningen, fobieën of verslavingen).

Gedrag en ethiek

De meeste van onze gedragingen zijn niet neutraal, aangezien we ze vanuit ethisch oogpunt kunnen classificeren tussen goed en slecht. In principe lijkt het misschien gemakkelijk om onderscheid te maken tussen correct en incorrect gedrag door algemene criteria vast te stellen (het is bijvoorbeeld goed om anderen te helpen en het is slecht om egoïstisch te zijn). Bepaalde gedragingen leiden echter tot een bijbehorend ethisch debat, dat wil zeggen een dilemma over wat juist is om te doen, zoals gebeurt bij kwesties als abortus, euthanasie of de legalisering van drugs.

De ethische dimensie van de mens heeft een directe relatie met onze persoonlijke verantwoordelijkheid, met de beslissingen die we nemen of met het naleven van de wet. Sterker nog, op een gegeven moment hebben we ons allemaal afgevraagd wat ik moet doen.

Analyse van het spectrum van consumenten

Marketingexperts proberen de mechanismen van consumentengedrag te begrijpen. Hiervoor is het nodig om verschillende aspecten te analyseren: hoe ze hun beslissingen nemen bij het beslissen over een product, wat voor soort behoeften ze hebben en welk budget ze hebben. Dit type onderzoek heeft een zekere complexiteit, omdat consumenten zich niet altijd bewust zijn van de redenen die hen ertoe aanzetten om te kopen, aangezien interne emoties een essentiële rol spelen bij het kiezen van een product.

Het gedrag van dieren

Ethologie bestudeert het gedrag van dieren. Ethologen zijn wetenschappers die de patronen observeren die het gedrag van diersoorten bepalen. Terwijl mensen culturele patronen hebben gecombineerd met biologische patronen, handelen dieren uitsluitend door biologische gedragspatronen, ook wel instincten genoemd.

Ethologen bestuderen zeer uiteenlopende aspecten van diergedrag: de agressiviteit, de paringsmechanismen of het leervermogen. Een hondenetholoog kan een hond helpen zijn agressiviteit te verminderen en een paardenetholoog kan helpen bij de voorbereiding van een wedstrijdpaard.

Foto's: iStock - 101cats / max-kegfire