definitie van vennootschapsrecht

Ondernemingsrecht is de tak van het recht die zich richt op bedrijven en alles wat daarmee verband houdt vanuit juridisch oogpunt, dat wil zeggen de verschillende klassen van bedrijven, de relatie van het bedrijf met consumenten, de analyse van belastingen of commerciële contracten.

Vanuit historisch perspectief komt het ondernemingsrecht voort uit het Romeinse recht, waarin er al een algemeen principe bestond dat de zakelijke of commerciële activiteit beïnvloedde: begunstiging van onderhandelingenii (wat betekent dat in het geval van een juridisch conflict dat de handel beïnvloedt, er positie die het eigen bedrijf begunstigt).

Professionals in het ondernemingsrecht kunnen werken in de privésector of in de publieke sector en in relatie tot nationale of internationale bedrijven.

Gebieden van ondernemingsrecht

Een specialist in deze tak van het recht kan de opdracht krijgen om het imago van een onderneming vanuit juridisch perspectief te bestuderen en te analyseren. Het zal dus de inhoud van de verschillende berichten van de entiteit bestuderen (advertenties, persberichten of de levensvatbaarheid van de identiteit van het bedrijf).

Elk bedrijf kan worden gevormd tot een ander type bedrijf, afhankelijk van zijn belangen en zijn bedrijfsstrategie, waarvoor de meest geschikte rechtsvorm moet worden gekozen (als individuele ondernemer, in gemeenschapsgoederen, als burgerlijke, collectieve of anonieme samenleving). of naamloze vennootschap).

In commerciële bedrijven is het noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de beheerders van genoemde entiteiten vast te stellen, die afhangt van het type beheerder (enkele beheerder, gezamenlijke of gezamenlijke beheerders).

De keuze van het commerciële contract speelt ook een cruciale rol in de dynamiek van een onderneming en de beroepsrechtprofessional moet adviseren over welk type contract het meest geschikt is, afhankelijk van de omstandigheden (koopcontract, commerciële lease, garantiecontracten, enz.).

Elke commerciële onderneming heeft de verplichting om een ​​bedrijfsboekhouding bij te houden als aanvulling op de boekhoudkundige activiteit. In die zin zijn er de notulenboeken van de vergaderingen of de sessieboeken in de raden van bestuur.

Internationaal ondernemingsrecht

De bedrijfsactiviteit heeft een internationale uitstraling. Dit vereist de tussenkomst van een juridische professional die het internationaal ondernemingsrecht kent. Deze professionals kunnen taken uitvoeren over zeer uiteenlopende onderwerpen: wisselrecht, effectenrecht, maritiem recht, evenals juridische zaken die verband houden met douane-activiteiten, royalty's of elektronische handel.