definitie van sociale bijstand

De sociale zekerheid is een activiteit die zich bezighoudt met verschillende situaties, waaronder de volgende opvallen: het bevorderen van sociale verandering naar een staat van verbetering van mensen, het oplossen van conflicten die ontstaan ​​in menselijke interactie, het versterken en bevrijden van mensen volgens de doelstelling om de algemeen welzijn.

Activiteit die verantwoordelijk is voor het bieden van hulp aan degenen die dit het meest nodig hebben, het bevorderen van de inclusie van de meest kwetsbaren en het stoppen van ongelijkheid

De relaties die mensen met elkaar en in hun omgeving onderhouden, zijn veelvoudig en complex, en als er conflicten ontstaan, of als dat niet lukt, is er sociale bijstand om de rechten van degenen die door de genoemde problemen worden getroffen, te vrijwaren.

Sociale bijstand zal ervoor zorgen dat alle leden van de samenleving dezelfde kansen hebben en dezelfde rechten genieten, zonder enige vorm van onderscheid en criteria.

Maar aangezien dit wat we in de meeste samenlevingen noemden een utopie blijkt te zijn, is het natuurlijk dat de sociale bijstand haar aandacht richt op de meest achtergestelde en vergeten klassen en sectoren die de armen zijn.

Dit zorgt ervoor dat ze aan uw meest elementaire behoeften kunnen voldoen.

Sociale bijstand wordt normaal gesproken verleend via instellingen die afhankelijk zijn van de staat, maar er zijn ook veel niet-gouvernementele organisaties of stichtingen die voor dezelfde taken zorgen en worden gefinancierd door donaties.

Sociale bijstand zal in principe zoeken dat alle mensen hun potentieel zo volledig en bevredigend mogelijk ontwikkelen, dat ze hun leven verrijken en dat ze zichzelf voorkomen van elke vorm van disfunctie die hen wegneemt van geluk en het algemeen welzijn.

Functies die de maatschappelijk werker vervult, onder meer bij rampen en toezicht op de adoptie van kinderen

Ondertussen wordt de persoon opgeroepen die zich beroepsmatig bezighoudt met de taak van sociale bijstand sociaal assistent en een van de functies die het zal moeten vervullen zijn: het faciliteren van informatie en verbinding met organisaties die sociaaleconomische middelen aanbieden; de beschikbare middelen kennen, beheren en promoten; individuen, gezinnen en groepen begeleiden en voorlichten over de vreedzame oplossing van mogelijke conflicten; onderzoeken uitvoeren die bijdragen tot de identificatie en interpretatie van de sociale verschijnselen die zullen worden gepresenteerd bij het benaderen van alternatieve oplossingen; beheer, formulering, uitvoering en evaluatie van sociale plannen; deelname aan het ontwerp van programma's voor arbeidswelzijn, gezondheid op het werk en sociale zekerheid.

Ook is sociale bijstand altijd aanwezig in tijden of contexten van rampen, waarin een groot deel van de bevolking kwetsbaar of gedecimeerd is geweest in haar mogelijkheden.

En als het gaat om de werkgebieden van de sociale bijstand, blijken ze heel gevarieerd te zijn en zich daar exclusief aan te wijden bevolkingsgroepen die speciale aandacht behoeven, inclusief: ouderen, mensen met een handicap, mishandelde mensen, slachtoffers van terrorisme, gevangenen, mensen met verslavingen, mensen in sociale nood, prostitutie, onder andere.

Een van de meest voorkomende gevallen waarin dit soort professionals tussenbeide komen, is de adoptie van kinderen.

We weten dat kinderen en ouderen de meest gevoelige en kwetsbare bevolkingsgroepen in elke samenleving zijn en daarom hebben ze speciale aandacht en bescherming nodig van de gemeenschap waarin ze leven en natuurlijk de staat, die er moet zijn om hen die steun te bieden. vraag omdat ze nog steeds niet voor zichzelf kunnen zorgen in het geval van de kleintjes, of omdat sommige van hun vermogens al zijn gedecimeerd als gevolg van het verstrijken van de tijd.

Dus, in het precieze geval van adoptie van kinderen, komt het, nadat de rechtbank de bevalling van een minderjarige aan een adoptiegezin heeft bevolen, herhaald dat tijdens de vroege stadia een maatschappelijk werker aan de zaak wordt toegewezen om regelmatig naar het huis te gaan om de behandeling te controleren. en details over het samenleven tussen de adoptieouders en het kind.

Dit is een uitstekende manier om te bevestigen en ervoor te zorgen dat dit kind de kans krijgt om gelukkig te zijn, dat een speciaal opgeleide persoon toezicht houdt op hun integratie in het nieuwe gezin, en ook op de behandeling die het krijgt, is essentieel voor dat kind om zich harmonieus te ontwikkelen .

Omdat natuurlijk de meeste van die kinderen die voor adoptie worden afgestaan, ongetwijfeld zware en harde familieverhalen met zich meedragen, in de steek gelaten worden door hun ouders, mishandeling met afranselingen en bedreigingen, en dan is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet in onattente handen vallen, maar eerder in degenen die van hen houden en hen uiteindelijk het huis, de opvoeding en de opleiding geven die ze verdienen.