definitie van contextualisering

Contextualisering is de handeling waarbij de omstandigheden van een situatie, een gebeurtenis of een feit, openbaar of privé, worden geanalyseerd. Begrijp een reeks onderling samenhangende aspecten. In die zin is het, om een ​​geïsoleerd fenomeen te begrijpen, nodig om het binnen een meer globale sfeer uit te leggen.

Het omvat alles wat een feit omringt, de ruimte en tijd waarin dat feit, die gebeurtenis, situatie zich voordoet. We spreken dus van de context van de Franse Revolutie als een zeer conflicterende ruimte en tijd waarin sociale protesten om verschillende redenen toenamen. We kunnen ook praten over de context waarin een lezing wordt gehouden, of bijvoorbeeld een interview. Dat zou het moment zijn in het leven van de mensen die deel uitmaken van dat gesprek, evenals de plaats en alles wat de combinatie van deze twee kwesties aan dat geval kan toevoegen: als twee mensen midden op straat chatten, zal niet hetzelfde zijn alsof de context veel formeler is, bepaald door bijvoorbeeld de werkomgeving.

Het is ongetwijfeld van groot belang om rekening te houden met de contextualisering die van een situatie kan worden gemaakt, omdat het niet hetzelfde zal zijn in twee verschillende contexten. Als de contextualisering niet goed is ontwikkeld, kan dit daarom gemakkelijk leiden tot misverstanden en verwarring, evenals tot wetenschappelijke fouten of historische verkeerde interpretaties (bijvoorbeeld als de elementen die de historische ontwikkeling veroorzaken, worden verwijderd en geïsoleerd van de specifieke context waarin ze ontstaan).

Historische feiten en contextualisering

Als we een gebeurtenis uit het verleden bestuderen, kunnen we dat vanuit verschillende mogelijke perspectieven doen. Op een vereenvoudigde manier zouden we kunnen zeggen dat er twee opties zijn: de context begrijpen waarin de gebeurtenissen plaatsvonden of de gebeurtenissen decontextualiseren.

Laten we ons voorstellen dat we de menselijke offers van de Azteken bestuderen. Als we ze decontextualiseren, kunnen we zeggen dat de Azteken moordenaars waren die hun slachtoffers genadeloos executeerden. Als we dit fenomeen echter echt willen begrijpen, zullen we het in een context moeten plaatsen. In die zin aanbaden de Azteken de zon als de allerhoogste godheid. Ze dachten dat als de zon uitging, het leven zou ophouden te bestaan. Daarom brachten ze mensenoffers om de zon te 'behagen'.

Bij historische analyse loopt men het risico het verleden te evalueren vanuit de mindset van het heden. Deze intellectuele oefening impliceert de decontextualisering van de historische realiteit.

De tekst en context in literatuur

Literaire verschijnselen vertonen een zekere gelijkenis met historische verschijnselen. Een negentiende-eeuwse romantische roman zal worden begrepen als de lezer alles wat de roman omringt kan waarderen (de literaire stijl van die tijd, mode, esthetische waarden ...).

Persoonlijke identiteit en contextualisering

Om een ​​persoon te begrijpen, is het nodig om alles om hem heen te analyseren, dat wil zeggen zijn sociale context. Bijgevolg zullen we in staat zijn om te weten hoe iemand is als we de realiteit van hun land kennen, hun culturele niveau, hun familie- en emotionele banden, hun sociale klasse en het historische moment waarin ze leven.

Informatie uit de context gehaald

Bij journalistieke activiteiten rapporteren professionals enkele feiten aan het publiek. De informatie moet waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Om een ​​gebeurtenis uit te leggen, is het echter nodig om deze op de juiste manier te contextualiseren. Het is niet voldoende om aan te geven wat er is gebeurd, maar het is nodig om meer informatie te verstrekken: waarom het is gebeurd, met welk doel of welke belangen er zijn met betrekking tot de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

Als niet al deze informatie wordt verstrekt, wordt de inhoud ervan ongeacht de context gepresenteerd. Het eindresultaat van deze journalistieke aanpak is gerelateerd aan informatiemanipulatie of vergeling.

Contextualisering is niet alleen belangrijk in de historische wetenschap of in de sociale wetenschappen, maar is integendeel ook nuttig in de harde of natuurwetenschappen. Dit heeft te maken met het feit dat de groei of ontwikkeling van materie niet hetzelfde zal zijn als de context waarin het plaatsvindt verandert, bijvoorbeeld de reactie van een vloeibaar element op verschillende temperaturen of omgevingscondities is niet hetzelfde.