definitie van belang

Rente is een index die in economie en financiën wordt gebruikt om de winstgevendheid van sparen of de kosten van krediet vast te leggen.

Rente is de naam die wordt gegeven aan de verschillende soorten indexen die worden gebruikt om de winstgevendheid van sparen te meten of die worden verwerkt in de waarde van een lening.

Rente is een relatie tussen geld en gegeven tijd die ten goede kan komen aan een spaarder die besluit zijn geld in een bankfonds te investeren, of die wordt toegevoegd aan de uiteindelijke kosten van een persoon of entiteit die besluit een lening of krediet te verkrijgen. De rente wordt berekend als een percentage en wordt vaak maandelijks of jaarlijks toegepast. Dat wil zeggen, de rente stelt een persoon die inkomsten wil genereren uit zijn spaargeld, deze in staat om deze op een rekening bij de bank te plaatsen, en dit geeft hem een ​​bepaalde maandelijkse winst op basis van het geïnvesteerde bedrag en de tijd tijdens de om dat bedrag voor een bepaalde tijd achter te laten, bijvoorbeeld. Aan de andere kant, als een bedrijf of persoon de behoefte of de wens heeft om geleend geld te krijgen, zal de geldschieter een rente op het geleende geld in rekening brengen die afhangt van de tijd waarin zij zich ertoe verbinden het terug te betalen en het bedrag aan contanten dat beschikbaar is. uitgebreid tot de geïnteresseerde partij.

Er zijn twee soorten indicatoren waarmee u rente kunt meten. De nominale rentevoet of TIN, dat is het percentage dat wordt toegepast bij het doen van de rentebetaling. Y het equivalente jaarlijkse tarief of JKP, dat meet wat de winst is aan het einde van een bepaald jaar, in genormaliseerde vorm.

Rente wordt toegepast bij alle soorten financiële transacties en is een van de meest overwogen waarden bij het uitvoeren van economische transacties op korte, middellange en lange termijn.