definitie van cognitief

Het cognitieve bijvoeglijk naamwoord komt van het Latijnse woord cognoscere, wat weten betekent. In de psychologie en pedagogiek wordt deze term gebruikt met betrekking tot het menselijk vermogen om kennis te leren en te assimileren.

Op het gebied van psychologie

Vanaf 1950 verliet de psychologie de op gedragsveranderingen gebaseerde gedragspostulaten en begon een nieuwe koers met een cognitieve of cognitieve oriëntatie. Deze nieuwe trend richt zich op de kennis van mentale activiteiten die ingrijpen in perceptie, denken of geheugen. Op deze manier worden de mentale representaties van individuen geanalyseerd in relatie tot biologische, culturele en sociologische aspecten.

Voor Jean Piaget richt het cognitieve leerproces of de cognitieve theorie zich op het begrijpen van het denken. In die zin bepaalt ons denken welke overtuigingen en waarden we hanteren in ons dagelijks leven.

Piaget stelt dat de cognitieve ontwikkeling plaatsvindt in vier perioden: de sensorimotorische (tot twee jaar), de pre-operationele (van twee tot zeven jaar), de concrete operationele (van zeven tot twaalf) en de formele operationele (vanaf de adolescentie). Dit betekent dat de intellectuele ontwikkeling van het kind begint met het gebruik van de zintuigen, waarna geleidelijk concepten ontstaan.

De vooruitgang van het intellect vindt plaats doordat de mens neigt naar een cognitief evenwicht. Met andere woorden, we zoeken een mentaal evenwicht waarin onze persoonlijke ervaringen worden gecombineerd met de eerdere patronen die we hebben opgedaan.

Cognitivisme of cognitivisme omvat een hele reeks theorieën die bestuderen hoe we informatie in de geest verwerken, opslaan en interpreteren. Het doel van dit paradigma is dus om te weten hoe de menselijke geest in staat is om te denken, te leren en te handelen.

Op het gebied van pedagogiek

In de cognitieve pedagogie wordt de student opgevat als een leidende verwerker van de informatie die hij verkrijgt. Tegelijkertijd moet de leraar de organisator zijn van de informatie en die de denkvaardigheden voor zinvol leren bij de student stimuleert.

In het cognitieve model wordt de rol van het individu in het leerproces geclaimd. In die zin moet de student actief deelnemen aan het leren en tegelijkertijd hangt het leren af ​​van de voorafgaande ontwikkeling van een reeks mentale vaardigheden die in de vroege kinderjaren zijn verworven.