definitie van sociale praktijk

Ieder mens leeft geïntegreerd in de context van een groep, maakt deel uit van een specifieke samenleving die wordt gekenmerkt door een cultuur. Elke cultuur heeft zijn eigen normen, dat wil zeggen gewoontegedragingen die een specifieke betekenis hebben binnen die cultuur, maar die geen waarde hebben in een andere culturele groep.

Op deze manier kunnen we spreken van sociale praktijken om te verwijzen naar dit soort gedrag dat sociaal geaccepteerd is door een groep individuen. Af en toe, oppositie dat een sociale praktijk die voor de ene cultuur geldt, door een andere kan worden afgewezen.

De cultuur en manieren van omgaan die men leert

Deze nuance laat zien hoe het de perceptie persoonlijk, onderwijs genoten. Sociale praktijken tonen de kracht van traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen. Om een ​​sociale praktijk te consolideren, is het belangrijk dat er jaren verstrijken. Dat betekent echter niet dat een sociale praktijk eeuwig zal zijn als we er rekening mee houden dat er gewoonten zijn waaraan een einde komt omdat ze in de huidige context worden geïnterpreteerd met een perspectief helemaal anders.

De codes van elke samenleving

Elke samenleving heeft zijn eigen codes, dat wil zeggen, de sociale praktijken die de burger momenten van illusie en bijzondere ervaringen bezorgen. Vanuit emotioneel oogpunt is het erg verheugend om vaak te reizen om andere culturen te leren kennen, aangezien reizen een positieve gewoonte is om een ​​open geest te hebben, dat wil zeggen, te ontdekken dat er niet één manier is om dingen te doen, maar dat er wel verschillende gezichtspunten. Leren over andere culturen is daar een goede tip van overwinnen persoonlijk om waarden te internaliseren die welzijn toevoegen, ongeacht hun oorsprong.

Als u een bedrijf kent, moet u er aandacht aan besteden douane, zijn tradities en zijn festivals. Deze externe factoren werken individueel samen met elk mens dat deel uitmaakt van een groep. Ongetwijfeld kan een mens individueel tegen tradities ingaan of er voor zijn. Het is positief om een ​​persoonlijk criterium te hebben om op een externe manier over sociale praktijken na te denken, aangezien iets niet geldig hoeft te zijn voor het simpele feit dat de meerderheid dat wel doet.

Uitingen die identiteit manifesteren

Tot slot moet eraan worden herinnerd praktijken Sociaal is de manier waarop een samenleving is gestructureerd door middel van normen en gebruiken. Deze tradities brengen door deze praktijken een groepsgevoel in een verenigde gemeenschap. Sociale praktijken tonen precies aan dat mensen van nature sociaal zijn.