definitie van gevaar

Gevaar verwijst naar elke situatie, die een actie of een aandoening kan zijn, die de potentie heeft om een ​​bepaald persoon of ding schade toe te brengen. Deze schade kan lichamelijk zijn en daarom eventueel lichamelijk letsel of een daaropvolgende ziekte veroorzaken, of de schade kan bedoeld zijn om een ​​omgeving, een eigendom of beide te verwonden..

Over het algemeen zijn de gevaren, zoals we in het eerste deel van de definitie van de term zeiden, potentieel of latent, dat wil zeggen dat een gevaar altijd of meestal in potentiële of latente vorm aanwezig is, hoewel natuurlijk zodra het gevaar ophoudt te bestaan. een gevaar vormen en dat wordt een concrete dreiging, kan leiden tot of ontketend een echte noodsituatie.

Het risico kan worden gematerialiseerd in verschillende modaliteiten​In het latente geval is de situatie potentieel gevaarlijk, maar toch werden dingen, mensen, omgevingen of eigendommen niet aangetast, bijvoorbeeld een balkon van een gebouw dat enkele zwakke punten vertoont in de structuur, zal een latent gevaar zijn.

In potentieel gevaar of gewapend, is de situatie klaar en klaar om mensen, dingen of eigendommen te treffen en vereist over het algemeen een beoordeling om specifiek de kans te bepalen dat het een noodgeval wordt.

De meest gebruikelijke en effectieve manier om de plausibiliteit van een gevaar dat specifieke schade veroorzaakt, vast te stellen, is door waarden toe te kennen aan zowel de mogelijkheid als de ernst ervan door middel van een numerieke schaal, waarbij de hoogste en meest ernstige waarden aan de ernstigste worden toegekend. vermenigvuldig het ene met het andere om de relevante vergelijkingen te kunnen maken.

De gevaren kunnen worden veroorzaakt door een oneindig aantal factoren, maar de meest voorkomende zijn natuurlijke, zoals het loskomen van een rots of de uitbarsting van een vulkaan, de antropische factoren die worden veroorzaakt door mensen en in deze categorie kunnen bijvoorbeeld degenen zijn die afkomstig zijn uit de bouwzones en ten slotte degenen die nauw verband houden met de activiteit of het werk dat de persoon ontwikkelt, bijvoorbeeld een persoon die als bouwvakker werkt, wordt meer blootgesteld aan een val of een klap dan iemand die voert administratief werk uit in een kantoor.