diagram definitie

Een diagram is een grafiek die in schematische vorm informatie weergeeft die betrekking heeft op en inherent is aan een bepaald type veld, zoals de politiek of economie van een bepaald land of bedrijf, en die numeriek en in tabelvorm wordt weergegeven..

Over het algemeen hebben organisaties, of zoals we hierboven al zeiden, overheden en bedrijven de neiging om diagrammen te gebruiken om het voor andere mensen gemakkelijker te maken om belangrijke hoeveelheden gegevens te begrijpen, die onbewerkt zouden zijn praktisch onbegrijpelijk voor een van de stervelingen die niet handelen met of zijn specialisten in de materie en ook voor als gevolg van de onderlinge relatie en indien nodig het uitvoeren van elektronische berekeningen.

Het is algemeen bewezen dat de hersenen herkennen plaatjes gemakkelijkerDaarom maakt het op deze manier presenteren van de gegevens elke vraag begrijpelijker, bijvoorbeeld voor een bedrijf om zijn klanten de diensten die het aanbiedt te laten zien of om zijn personeel op te leiden, naast het opslaan van tekstpagina's die dit van de afbeeldingen al veronderstelt.

Diagrammen kan met de hand of elektronisch worden gemaakt door een speciale diagramtoepassing die automatisch werkt.

Een van de meest gebruikte diagrammen is bekend als Stroomdiagrammen, wat de meest traditionele manier is om te laten zien en specificeer de algoritmische details van een proces en wordt de grafische weergave van een proces waarbij een groot aantal factoren betrokken is.

Gewoonlijk wordt dit type diagram en vanwege wat we hierboven hebben uitgelegd, dat diagrammen door verschillende velden worden gebruikt om gegevens begrijpelijker weer te geven, veel gebruikt in sectoren / disciplines zoals programmeren, economie, cognitieve psychologie en industrie.

Met betrekking tot de structuur of formulering, zijn gebaseerd op verschillende symbolen die dienen om specifieke bewerkingen weer te geven en zijn verbonden door pijlen, die de functie hebben om de volgorde van de operatie aan te geven. Maar natuurlijk is de pijl niet het enige onderscheidende kenmerk van deze, andere symbolen en vormen die zo universeel zijn als de pijl, zoals de rechthoek, de ruit en de cirkel worden hier ook veel gebruikt.

De rechthoek wordt gebruikt om een ​​bepaald proces aan te duiden, meestal automatisch, de ruit, om soms een toestand aan te duiden en in andere een vertakking en tenslotte dient de cirkel om het verbindingspunt tussen de processen weer te geven.