definitie van exotherme reactie

EEN exotherme reactie is elke chemische reactie die energie afgeeftOndertussen noemen we chemische reactie of chemische modificatie het chemische proces waarin twee of meer stoffen (reactanten), door de werking van een energievariabele, andere stoffen worden die producten worden genoemd; Stoffen kunnen elementen zijn of, bij gebreke daarvan, verbindingen. IJzeroxide is bijvoorbeeld de chemische reactie die het resultaat is van de reactie van zuurstof in de lucht met ijzer.

De exotherme reactie treedt vooral bij die op oxidatiereacties, dit zijn de chemische reacties waarbij er een elektronische overdracht plaatsvindt tussen de reactanten, waardoor de oxidatietoestanden van de genoemde met betrekking tot de producten worden gewijzigd. Met andere woorden, om een ​​oxidatiereactie in het betreffende systeem te laten plaatsvinden, moet er een element zijn dat elektronen opgeeft en een ander dat ze accepteert.

Opgemerkt moet worden dat wanneer de oxidatiereactie intens is, deze kan wijken voor brand.

Bekende exotherme veranderingen zijn onder meer: condensatie, de overgang van een gasvormige toestand naar een vloeibare toestand en de stolling, dat is de overgang van een vloeibare toestand naar een vaste toestand.

Het meest voorkomende voorbeeld van een exotherme reactie is verbranding, die een enorme hoeveelheid licht en warmte afgeeft. Bij verbranding vinden we een element dat brandt, namelijk brandstof en een ander, een oxidatiemiddel, dat verbranding produceert; meestal is het zuurstof gasvormig.

De reactie die het exotherme tegenwerkt, is de endotherme reactie waarin het daarentegen een chemische reactie is die energie absorbeert.