forum definitie

Een forum is een fysieke of virtuele plek die wordt gebruikt om elkaar te ontmoeten en ideeën en ervaringen over verschillende onderwerpen uit te wisselen. Het woord forum komt van het Latijnse forum, wat plein, markt of openbare ruimte betekent. Het Romeinse forum werd in de praktijk een ontmoetingsplaats en dus voor de uitwisseling van ideeën en meningen.

De historische betekenis van de term

Het Romeinse forum, bekend als het Magnum Forum, bevond zich in het centrum van de stad en was bij uitstek een commerciële plek. Oorspronkelijk had de stad Rome één forum, maar naarmate het groeide, werden er andere soortgelijke ruimtes gebouwd, de keizerlijke fora. Dit type stedelijke gebieden van de Romeinse wereld werden geïnspireerd door de agora van de Griekse beschaving, een plaats die bestemd was voor commerciële activiteiten, maar ook voor politieke discussie en debat tussen burgers.

De historische betekenis van de oude Romeinse fora is niet een eenvoudig overblijfsel uit het verleden, aangezien in de mediterrane cultuur en in Latijns-Amerika de stadspleinen dezelfde functies vervullen als de oude fora.

Het huidige idee van forum

Ideeën blijven in de loop van de tijd veranderen en evolueren. We blijven praten over forums, maar in een andere zin. Momenteel is het concept van forum nauw verbonden met internet en heeft het te maken met virtuele discussieruimtes die worden gebruikt om berichten en meningen uit te wisselen over applicaties en software, sociale problemen, fangroepen en anderen.

Er kunnen twee dimensies van het concept worden onderscheiden, de ene traditioneel en de andere virtueel. Het traditionele concept van forum wordt gevonden in die contexten waarin ideeën worden uitgewisseld. In die zin organiseren universiteiten discussieforums over zeer verschillende onderwerpen, en hetzelfde gebeurt met betrekking tot de politiek (bijvoorbeeld discussiefora die door politieke fracties worden georganiseerd om hun verkiezingsprogramma's voor te bereiden).

Virtuele forums vormen een nieuw referentiekader. In hen wordt de essentie van wat een forum is, behouden, maar de mogelijkheden ervan worden op alle mogelijke manieren vermenigvuldigd (vooral in termen van het aantal deelnemers en hun vermogen tot interactie). Tegenwoordig is het mogelijk om deel te nemen aan fora die verband houden met elk onderwerp (onder meer professioneel, sportief of wetenschappelijk).

De figuur van de moderator

Virtuele forums hebben meestal een moderator. Dit cijfer wordt aangesteld door de beheerder van de website die het discussieforum beheert. De moderator is iemand met uitgebreide kennis van het onderwerp. Zijn functie is niet om de mening van gebruikers te censureren, maar om de kwaliteit van het debat te verbeteren. Je zou kunnen zeggen dat de moderator een facilitator en een scheidsrechter is in het communicatieproces. Uw tussenkomst is essentieel om een ​​forum goed te laten functioneren.

De denktank, een nieuwe variant van het traditionele forum

Een denktank, die zou kunnen worden vertaald als een laboratorium van ideeën, wordt een forum maar met een andere naam. Denktanks functioneren als non-profitorganisaties die de uitwisseling van ideeën en reflectie over verschillende onderwerpen bevorderen. Deze ruimtes voor dialoog hebben zich over de hele wereld verspreid en hun belangrijkste doel is om opinie te creëren in het maatschappelijk middenveld. De leden van een denktank zijn doorgaans experts in een onderwerp die hun mening delen met andere experts en op deze manier wordt er meer kennis over een onderwerp gegenereerd. In die zin zou je kunnen zeggen dat een denktank een forum op hoog niveau is.

Het idee van forum komt historisch voort uit de spontane coëxistentie die plaatsvindt in de stedelijke ruimte

Dit oorspronkelijke gevoel is door de eeuwen heen gebleven, terwijl we onder elkaar blijven discussiëren, debatteren en polemiseren.

Foto's: iStock - DusanManic / YinYang