definitie van locator

Onder verhuurder verstaan ​​wij de persoon die optreedt als verhuurder van een appartement, huis of pand aan een andere persoon die ervoor betaalt. De verhuurder is met andere woorden de eigenaar van het onroerend goed en omdat hij het niet als eigen woning gebruikt, verhuurt hij het tijdelijk aan een ander om in ruil voor dat aandeel evenveel geld of kapitaal te krijgen. In deze relatie tussen verhuurder en huurder (de laatste is degene die een dergelijk onroerend goed huurt of betaalt), is de verhuurder altijd degene die het grootste aantal rechten en voordelen heeft, aangezien hij degene is die het onroerend goed bezit en daarom kan nemen veel meer beslissingen ongeveer hetzelfde als de huurder.

De link tussen verhuurder en huurder komt tot stand vanaf het moment dat het huurcontract is getekend. Hoewel veel partijen te goeder trouw handelen door vertrouwen of voorkennis te hebben, is het meest gebruikelijke (en tegelijkertijd aanbevolen) om te handelen met een contract waarin de rollen van elke partij duidelijk zijn vastgelegd. In het contract staat wie als verhuurder zal optreden en wie als huurder, naast het markeren van de rechten en voordelen van beide partijen.

De verhuurder is dan de eigenaar van een onroerend goed (of het nu gaat om onroerend goed of meubilair, zoals een huis of een auto), die besluit het te verhuren zodat een ander het kan gebruiken in ruil voor het equivalent in kapitaal. of diensten. Hoewel de contracten de huurders in veel zaken beschermen, is de verhuurder degene die meer rechten heeft, aangezien hij het contract kan opzeggen als hij het nodig acht om schade aan zijn eigendom vast te stellen.

Het is gebruikelijk om mensen te vinden die zich uitsluitend bezighouden met het bezit en de verhuur van eigendommen, aangezien dergelijke activiteiten veel economische voordelen kunnen opleveren, waardoor de persoon op een toegankelijke en gemakkelijke manier kan leven.