definitie van opname

Omvat en bevat iets of iemand. Om te begrijpen wat de term insluiting betekent, moeten we beginnen met het definiëren van de actie van opnemen. Het veronderstelt iets of iemand in een ander ding, ruimte of specifieke omstandigheid te bevatten of te omvatten. Opnemen dan is iets toevoegen aan iets anders dat al bestaat. De term insluiting verwijst dus naar het opnemen en bevatten van iets of iemand.

Meestal wordt dit concept gebruikt in relatie tot situaties of sociale omstandigheden waarin bepaalde sociale uitkeringen zijn inbegrepen of uitgesloten van specifieke sociale groepen.

Sociale inclusie: bepaalde sectoren van de samenleving niet buiten de uitkering laten

Inclusie, vanuit sociaal oogpunt opgevat, heeft te maken met het werk dat verschillende mensen dagelijks doen om ervoor te zorgen dat grote sectoren van de samenleving er niet buiten worden gelaten en vervolgens in een spiraal van geweld, misdaad en extreem slechte omstandigheden terechtkomen. . van het leven. Sociale inclusie betekent de integratie van alle leden van de samenleving in het gemeenschapsleven, ongeacht hun oorsprong, hun activiteit, hun sociaaleconomische toestand of hun denkwijze. Normaal gesproken heeft sociale inclusie betrekking op de meest bescheiden sectoren, maar het kan ook te maken hebben met gediscrimineerde en verwaarloosde minderheden, zoals het geval is bij inheemse gemeenschappen of etnische minderheidsgroepen, zoals zigeuners.

Vervolgens moeten we binnen inclusie attitudes, beleid en trends groeperen die bedoeld zijn om mensen uit verschillende sectoren te integreren in de samenleving waartoe ze behoren, waarbij we voorstellen dat ze een bijdrage leveren door hun talenten in te brengen en tegelijkertijd feedback te krijgen op de voordelen van de samenleving. Inclusie moet plaatsvinden op alle niveaus: onder meer politiek, economisch, educatief, sociaal.

Subsidies, beurzen, enkele van de meest effectieve alternatieven om uitsluiting te bestrijden

De methoden die worden gebruikt om het fenomeen sociale inclusie uit te voeren, kunnen zeer gevarieerd zijn, hoewel ze er over het algemeen mee te maken hebben deze onbeschermde en gediscrimineerde sectoren alle nodige middelen te verschaffen om een ​​waardige en stabiele levensstijl te kunnen ontwikkelen. In die zin kan sociale inclusie het waarborgen van werk, gezondheid, fatsoenlijke en veilige huisvesting, onderwijs, veiligheid en vele andere zaken betekenen die ertoe bijdragen dat de hele samenleving zich op een organische en ordelijke manier ontwikkelt. Sociale inclusie is een kenmerkend fenomeen van de afgelopen jaren, waarin wereldwijde en regionale economische crises ertoe hebben geleid dat belangrijke delen van de menselijke bevolking hulpeloos zijn geworden en in de steek zijn gelaten.

Subsidieprogramma's waren in dit opzicht een van de belangrijkste beleidsmaatregelen. Maandelijkse geldallocaties die worden verstrekt aan degenen die dit het meest nodig hebben, is een van de methodologieën waarmee de nationale en provinciale staten uitsluiting willen bestrijden en daarmee de inclusie van die meest marginale en kwetsbare sociale sectoren van de samenleving willen bevorderen.

Nu moeten we zeggen dat, wil deze sector zich overeenkomstig ontwikkelen en de concurrentiemogelijkheden met andere hogere in de gemeenschap niet verliezen, dit beleid vergezeld moet gaan van vele andere die gericht zijn op het bevorderen van studie, opleiding en werk, want zo niet de staat wordt een loutere doos, en individuen die zich op hun gemak voelen in deze situatie, stellen geen persoonlijke en professionele groei voor waardoor ze uitblinken op alle niveaus van hun leven.

Daarom is een ander alternatief voor subsidies, of een uitstekende optie om ze te begeleiden totdat de persoon in alle opzichten autonomie kan bereiken, de bevordering van onderwijs, gelijkheid in het onderwijsaanbod.

We weten dat de sleutel tot de toekomst ligt in het kennisniveau waarover iemand beschikt en daarom is het belangrijk dat alle sociale groepen een adequate opleiding krijgen die hen in staat stelt zich te ontwikkelen in een hypercompetitieve markt. Dat we allemaal dezelfde kans hebben om onszelf te onderwijzen en dit onder dezelfde voorwaarden te doen, is een doorslaggevende factor in de sociale integratie waar we het over hebben.

De subsidies moeten dus worden gevolgd door de toekenning van studiebeurzen voor studenten die de onderwijsgelijkheid op verschillende studieniveaus verbeteren.