definitie van dreiging

De term bedreiging is een woord dat wordt gebruikt om het risico of mogelijk gevaar aan te duiden dat een situatie, een object of een specifieke omstandigheid kan inhouden voor het leven, van jezelf of van derden. De dreiging kan worden opgevat als een gevaar dat latent aanwezig is, dat nog niet is geactiveerd, maar dat dient als een waarschuwing om de mogelijkheid dat het wel doet te voorkomen of te presenteren. De term wordt vaak gebruikt wanneer er wordt gezegd dat een bepaald product of een bepaalde situatie een bedreiging voor het leven is, evenals wanneer iemand vrijwillig een andere persoon bedreigt door op een bepaalde manier te handelen in hun nadeel.

Onder bedreiging wordt verstaan ​​de aankondiging dat er iets ergs of gevaarlijks kan gebeuren. Een bedreiging kan een giftig product zijn dat opdoemt als een bedreiging voor degenen die het gebruiken, maar ook een natuurlijk fenomeen dat opdoemt in een regio en dat verschijnt als een bedreiging voor het welzijn of comfort ervan. In die zin is het belangrijk erop te wijzen dat, om het concept van dreiging te begrijpen, het altijd een min of meer gedefinieerde ontvanger heeft, die het in gevaar brengt of die het uiteindelijk kan beïnvloeden als de dreiging werkelijkheid wordt.

Meestal is de dreiging iets dat ook door de mens tegen een ander mens kan worden gegenereerd. Dit is zo omdat in het sociale samenleven veel verschillende soorten conflicten kunnen ontstaan ​​en dus proberen mensen hun rechten te verdedigen door anderen te bedreigen door hen schade te berokkenen. De dreigementen kunnen informeel zijn, zoals beloven om op een of andere manier te handelen als een bepaalde houding niet wordt veranderd, maar ook formeel, bijvoorbeeld wanneer terroristische groeperingen of criminelen een dreiging vormen om hun typische acties na te leven als een bepaalde omstandigheid niet verandert . De mogelijkheid dat aan deze dreiging wordt voldaan, is afhankelijk van elk afzonderlijk geval.