definitie van sociaal

De verzameling individuen vormt een samenleving en alles wat er deel van uitmaakt, wordt geclassificeerd als sociaal. Er zijn wetenschappelijke disciplines die de sociale werkelijkheid als geheel bestuderen (sociologie), sommige instellingen (bijvoorbeeld sociale zekerheid), een reeks uitdagingen en moeilijkheden die de hele bevolking aangaan (sociale problemen) en men kan zelfs spreken van een sociaal persoon als een synoniem voor iemand die open en communicatief is.

Zoals u kunt zien, wordt dit bijvoeglijk naamwoord in veel betekenissen en contexten gebruikt.

De man is een sociaal wezen

Mensen leven niet geïsoleerd, maar we leggen allerlei soorten banden, persoonlijk, economisch of politiek. Deze banden geven aan dat we sociale wezens zijn. Deze omstandigheid dwingt ons elkaar te begrijpen, omdat ondanks individuele verschillen het feit dat we in een gemeenschap leven ons bestaan ​​op alle mogelijke manieren vergemakkelijkt. Een leven geïsoleerd van anderen (stel je een man voor op een onbewoond eiland) is armoedig en ongewenst.

Verschillende manieren om de samenleving te begrijpen

Door de geschiedenis heen zijn er zeer verschillende sociale modellen geweest. In de middeleeuwen was het model gebaseerd op de indeling van individuen in klassen. Dit schema staat bekend als feodalisme en daarin was er een gelaagdheid van de bevolking (adel en geestelijkheid, feodale heren en vazallen). In een volgende fase waren de burgers onderdanen van een vorst. Met het verstrijken van de tijd werden de rechten van burgerschap erkend en werd een open samenleving model opgelegd, waardoor individuen geen vaste rol spelen door geboorte, maar hun sociale positie hangt af van een reeks omstandigheden, zoals voorbereiding, inspanning en geluk. .

Er zijn altijd sociale problemen en een zekere malaise geweest in sommige sectoren en daardoor zijn alternatieve theorieën en voorstellen ontstaan, zoals communisme, anarchisme, groepen die besluiten een nieuwe samenleving te creëren buiten de samenleving als geheel, etc.

Uitdagingen van de samenleving in de 21e eeuw

In de beginjaren van de 21ste eeuw stonden we voor een reeks uitdagingen die ons allemaal in meer of mindere mate aangaan. Onder hen kunnen we het volgende benadrukken:

1) milieuproblemen bestrijden,

2) niet-vervuilende, economisch levensvatbare energiebronnen vinden die aan alle behoeften van de samenleving kunnen voldoen,

3) handhaving van de bevolkingsgroei die verenigbaar is met het welzijn van de overgrote meerderheid en

4) ongelijkheden en onrechtvaardigheid verminderen.

Andere gebruiken

Aan de andere kant, sociaal, impliceert het ook wat is een bedrijf of een samenleving, of partners, collega's, gelieerde ondernemingen, bondgenoten of aan hen gerelateerd.

Ook wordt het woord sociaal gebruikt om naar te verwijzen dat dier dat van nature de neiging heeft om in de samenleving te leven.

Ook bij sociale wetenschappen of geesteswetenschappen , zoals deze wetenschappen ook in de volksmond bekend zijn, is dat het geval bij de geschiedenis, filosofie, sociologie, antropologieZe worden onder andere meestal aangeduid met de sociale term.

Constructie van andere taxaties

Het woord sociaal is ook een term die helpt om veel andere concepten vorm te geven, zoals het geval is sociaal assistent (professional die zich toelegt op het voorkomen of oplossen van sociale problemen door middel van procedures, advies, financiële hulp en andere opties), sociaal kapitaal (set van geld en materiële goederen die de partners bijdragen aan een bedrijf), maatschappelijke klasse (Het gaat om die klasse die voortkomt uit de gewoonten, economische middelen en belangen van de mensen), maatschappelijk werk (entiteit met liefdadigheids- of non-profitdoeleinden) en Bedrijfsnaam (naam waaronder een bedrijf collectief, anoniem of beperkt bekend staat, dat wil zeggen, het is de formele, niet-openbare naam waarmee het meest wordt herkend, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika is de bedrijfsnaam van Mc Donalds Arcos Dorados) .