groepsdefinitie

Een groep bestaat uit een groep mensen die specifieke en wederzijdse rollen spelen, die handelen volgens normen, waarden en doelen die voorafgaand aan hun formele vorming zijn afgesproken om de continuïteit en stabiliteit in een samenleving te behouden..

Het is onmogelijk om aan de samenleving te denken zonder een onderverdeling in groepen mensen. Bovendien is het onmogelijk om te denken dat de mens geïsoleerd is van de andere wezens met wie de hele samenleving wordt gevormd. De mens heeft voortdurend anderen nodig en vanuit zijn relatie met hen heeft hij een natuurlijke behoefte aan interactie. Dit is de reden waarom groepen binnen de samenleving worden gevormd, en ze worden over het algemeen gegroepeerd door mensen met een aantal vergelijkbare kenmerken, hetzij fysiek (zoals groepen atleten) of ideologische (politieke partijen).

Over het algemeen delen de mensen die het verzinnen ideeën, smaken, projecten of andere omstandigheden waardoor ze samen in dezelfde gemene deler zijn gegroepeerd. Bovendien kunnen deze in veel gevallen en situaties zo beslissend en krachtig worden dat ze voor zichzelf een belangrijke verandering voor het welzijn en de evolutie van de samenleving teweegbrengen of een initiatief hebben genomen dat een bevinding bleek te zijn voor de gemeenschap waartoe ze behoren. behoren. Maar ze kunnen ook aan de andere kant staan ​​en zeer belangrijke obstakels worden als ze dat willen en hun kracht ondersteunt hen.

Deze groepen vormen, ongeacht hun doel, de belangrijkste component van de sociale structuur en in deze groepen zullen rollen en status in de praktijk worden gebracht. Er zijn twee goed gedifferentieerde soorten groepen, de primaire en secondaire​In de eerste plaats plaatsen we de familie van het individu, aan deze kiest men er niet voor om erbij te horen, maar wordt gegeven door het dagelijkse samenleven en in het tweede is er een gevarieerd scala aan mogelijkheden, die zullen worden gekenmerkt door gerelateerde interesses, samenwerking en projecten, waaronder de school, werk, vriendengroep, voetbalteam of theaterpartners.

Daarnaast zijn er groepen die door een persoon of een groep mensen zijn opgericht voor specifieke doeleinden, die in het algemeen gericht zijn op een bepaalde situatie of sociaal probleem, zoals bijvoorbeeld civiele organisaties, ook wel 'niet-gouvernementele' of 'derde partijen' genoemd. -sectororganisaties. ”(Ook wel“ georganiseerde civiele samenleving ”genoemd). In deze groepen vormen mensen werkteams die proberen zich te concentreren en verschillende problemen op te lossen, zoals de zorg voor risicokinderen, het bieden van ruimte voor burgerparticipatie, het inzamelen van fondsen voor gezondheidsbehandelingen, het vechten voor onder meer de mensenrechten.

Politieke groepen zijn ook erg populair, hoewel ze vooral bekend staan ​​als "politieke partijen" of "politieke stromingen". In dit geval houdt de groep, naast de wil en een gemeenschappelijk doel, ook een min of meer homogene politieke ideologie aan, en over het algemeen zijn er rollen en vooral hiërarchieën veel duidelijker dan bij de groepen van burgerorganisaties. Er kan ook de figuur zijn van een “leider”, vertegenwoordigd door de persoon met het grootste traject of de grootste sociale macht, en die een specifieke positie of positie ambieert binnen de lokale, provinciale of nationale overheid.

En een van de meest opvallende kenmerken die door deze en hun leden worden waargenomen, is communicatie tussen leden, normen en gedragingen die tijd en gebruik zullen veranderen in gebruiken, interesses en waarden die zullen worden besproken en die kunnen worden geaccepteerd of afgewezen en elk lid zal een specifieke rol. Op dit laatste punt is het noodzakelijk om te stoppen, omdat niet alle leden hetzelfde belang zullen hebben, aangezien er in deze organisaties gewoonlijk de zogenaamde formele of informele leiders zijn die een beetje zullen zijn die het pad en de missie van de groep.

Vanuit communicatie is het mogelijk om groepen in de samenleving te creëren. We zouden kunnen zeggen dat communicatie een inherent proces is, essentieel voor de omgang tussen mensen. Hoe zouden ze het doen als ze geen afspraken zouden maken, doelen of doelen zouden stellen en activiteiten zouden ontplooien om een ​​doel na te streven?

Ondertussen, wanneer het behoren tot een groep in wezen wordt bepaald door het economische inkomen, wordt die groep sociale klasse genoemd. In die zin is de benaming van "groepen" een studiefactor, aangezien mensen worden onderverdeeld volgens vooraf bepaalde variabelen om hun herkenning, hun studie en in veel gevallen de toepassing van overheidsbeleid of marktstrategieën te vergemakkelijken. Als er bijvoorbeeld meer mensen zijn in een samenleving zonder basisonderwijs, zal het overheidsbeleid gericht zijn op het versterken van de toegang tot onderwijs op dit primaire niveau van menselijke opvoeding. Wat de markt betreft, maakt de segmentering van "klanten" de ontwikkeling van en reclame voor verschillende producten mogelijk, afhankelijk van de kenmerken van de bevolking.