verslag lezen - definitie, concept en wat het is

In de school- en academische omgeving van de Spaanstalige landen van Amerika wordt het concept van leesverslag gebruikt, terwijl in de Spaanse context het concept van tekstcommentaar meer wordt gebruikt.

Het leesverslag is een kritisch en gedetailleerd verslag van een tekst die eerder door de student is gelezen. Het pedagogische doel is het ontwikkelen van een reeks capaciteiten: het organiseren van informatie, schriftelijke communicatie en het opstellen van oordelen. Aan de andere kant is het een strategie die kritisch denken bevordert.

Het leesrapport helpt om het denken van de auteur van de tekst te kennen en stelt tegelijkertijd een interactie tussen de lezer en de tekst mogelijk.

Hoe u een leesrapportoefening uitvoert

Allereerst moet worden aangegeven dat het een persoonlijke creatie is die moet ontstaan ​​vanuit een reflectie van de student.

De eerste stap die moet worden gevolgd, is om de tekst voor het eerst te lezen om een ​​idee te krijgen van het thema. Vervolgens moet een tweede lezing worden gedaan waarin de belangrijkste informatie wordt onderstreept. In die zin mogen secundaire gegevens zoals datums, voorbeelden of citaten van de auteur niet worden onderstreept, aangezien dit niet-essentiële aspecten van de tekst zijn. Na onderstreping moeten de belangrijkste ideeën die de ruggengraat van de tekst vormen, worden geëxtraheerd.

Vertrekkend van de hoofdideeën is het nu mogelijk om een ​​samenvatting voor te bereiden door een korte tekst op te bouwen met je eigen woorden en met een samenhangende benadering waarin de hoofdideeën met elkaar in verband staan. Ten slotte wordt de tekstcommentaar gemaakt, wat een persoonlijke beoordeling is van het gelezen onderwerp. De opmerking moet goed gemotiveerd zijn, zodat meningen zonder de bijbehorende argumentatie worden vermeden.

Tot slot moet een leesverslag het onderwerp van de tekst, de belangrijkste ideeën, de samenvatting en het commentaar bevatten.

Enkele overwegingen bij het leesverslag

Bij deze alfabetiseringsoefening is het handig om rekening te houden met een reeks technische aspecten:

- Het is niet nodig om te schrijven wat onderstreept is op een vel papier of in een notitieboekje.

- Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het onderwerp van de tekst en de samenvatting ervan (het onderwerp is de algemene gedachte en de samenvatting is een synthese).

- Vanuit didactisch en pedagogisch oogpunt is het leesverslag een oefening die de leraar in staat stelt om het niveau van uitgebreid lezen van de student te kennen en hun vermogen om ideeën te relateren en op een coherente manier te schrijven.

Foto's: iStock - Mattia Pelizzari / bowie15