definitie van auto

Het is niet de bedoeling om iemand in verwarring te brengen, aangezien iedereen deze definitie op verschillende manieren kan interpreteren: enerzijds zijn er die overwegen naar het woord auto Wat de auto die we allemaal kennen en over straat zien rollen, en aan de andere kant zijn er mensen die het interpreteren als de traditionele door dieren getrokken kar gebruikt door onze overgrootouders of degenen die in de films van cowboys​Maar in dit geval nemen we het woord zoals ze het gebruiken in grotere mate Mexicanen, wat puur en exclusief betekent auto​Er zijn inderdaad veel Latijns-Amerikaanse landen waar het woord 'auto' ondubbelzinnig met de auto wordt geassocieerd, misschien door een soort voorouderlijke analogie waarin traditionele mobiele telefoons die door paarden, ezels, muilezels of zelfs ossen werden voortbewogen, plaats maakten voor de krachtige motoren met die vandaag onze "auto's" ze kruisen de wegen van de wereld.

Velen zullen vragen: moet je mij uitleggen wat een auto, auto of gemotoriseerd in 4 banden Ja Ik ken hem al sinds ik geboren ben​Ik antwoord ze: en waarom niet? Het kan nooit kwaad om het in meer academische bewoordingen te weten wat ons drijft om dagelijks te werken Of neem ons mee voor een wandeling in het weekend Auto, het is niets minder dan een voertuig zelfrijdend bestemd voor het vervoeren van mensen, dieren en voorwerpen met een capaciteit tussen 1 en 9 plaatsen​Met andere woorden, als we meer plaatsen hadden, zouden we al aan het praten zijn vanaf een schoolbus of openbaar personenvervoer​Evenzo is het handig om de concepten te scheiden die eigenlijk betrekking hebben op transportvoertuigen, zoals vrachtwagens met verschillende afmetingen en capaciteiten.

Wat vooral een auto kenmerkt, is dat zonder twijfel heeft meestal 4 banden die je van de ene plaats naar de andere brengen aangedreven door een motor​Maar allereerst wil ik nog meer hoogleraar worden en je meenemen op een reis door de geschiedenis: de auto ontstond in 1886 in Duitsland uit de hand van Karl Benz, van daaruit kunnen ze de naam afleiden van de eerste bekende automaker op de planeet, Mercedes Benz (Niet voor niets wordt het beschouwd als de oudste autofabrikant ter wereld). Eerdere ervaringen deden zich enkele decennia eerder voor, met de meest uiteenlopende resultaten. Zelfs strikt historisch gezien is het mogelijk om het eerste theoretische model van de moderne auto toe te schrijven aan de schetsen van de grote Leonardo da Vinci, die in de Renaissance de eerste beginselen van motorvoertuigen opstelde voor het vervoer van passagiers. Op dezelfde manier is het de moeite waard eraan te denken dat hij het aandurfde om de eerste mobiele telefoons voor te stellen met het vermogen om de zwaartekracht te trotseren en vliegtuigen te laten ontstaan.

Als interessant feit vertel ik je ook dat de eerste reis op aanzienlijke afstand werd gemaakt in 1888, waar een van de eerste wagens voorbij werd gedreven Bertha Benz reisde wat honderdvijf kilometer van de Duitse stad Mannheim naar Pforzheim​Deze technische middelen staken snel de oceanen over, bereikten aanvankelijk explosieve populariteit in de Verenigde Staten en zetten hun eerste stappen in Zuid-Amerika. In het specifieke geval van Argentinië wordt het gebruik van de eerste lokale auto's herinnerd, in de context van de kolossale taak van ingenieur Horacio Anasagasti en zijn medewerkers.

Deze uitbreiding van het autogebruik had opmerkelijke gevolgen. Onder de positieve aspecten wordt melding gemaakt van het formidabele scheppen van banen in alle opeenvolgende fasen van de automobielindustrie, evenals de geleidelijke "verkleining van afstanden", gemotiveerd door de grotere mogelijkheid om mensen tussen verschillende afgelegen punten over te brengen. Evenzo kan niet worden uitgesloten dat auto's hebben bijgedragen aan het redden van levens en zijn veranderd in politievoertuigen, ambulances, brandbestrijdingssystemen en tal van andere instrumenten om de levenskwaliteit en sociale prestaties te verbeteren. Echter, bepaalde nadelige aspecten gingen gepaard met de grotere beschikbaarheid van deze auto's, zoals hun militaire gebruik (aanvalsvoertuigen), de vervuiling van het milieu als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en vooral de toegenomen morbiditeit en mortaliteit die ontstonden bij ongepast rijden, met een groot aantal verkeersongevallen die parallel zijn gegroeid met de toegenomen snelheid en vermogen. De technologie heeft deze waarschuwingen echter nauwlettend gevolgd en gereageerd met de ontwikkeling van veiligere voertuigen en schonere brandstoffen.

Om af te sluiten is het belangrijk om het verschillende soorten auto's bekend: we hebben van sedans, coupés, compact, sport, vrachtwagens, SUV (sport utility), pick-ups en bestelwagens, onder anderen.