definitie van kwalitatief

Het kwalitatieve is wat verwijst naar de kwaliteit of kwaliteit van een entiteit.

Kwalitatieve analyse is een analyse die verwijst naar de kwaliteit, waarde of wegingsaspecten van een object, individu, entiteit of staat. Daarentegen is er kwantitatieve analyse, die wordt gebruikt om de hoeveelheid van een ingrediënt, element of variabele in een bepaalde entiteit te bepalen.

Kwaliteit wordt beschouwd als een bestaande eigenschap in alles dat als zodanig kan worden geanalyseerd, in het bijzonder, vergeleken met een andere soortgelijke, verwante of van dezelfde soort. Het is echter een concept met meerdere betekenissen, die in veel gevallen afhankelijk zijn van een sociale, culturele of subjectieve perceptie van de entiteit.

In de chemie probeert kwalitatieve analyse bijvoorbeeld de componenten of ingrediënten in een stof of materie te ontdekken en af ​​te breken.

In sociale disciplines, bijvoorbeeld, zoals communicatie of sociologie, heeft kwalitatieve analyse tot doel oorzaken en gevolgen, impact en effect, aanwezige variabelen en hun invloed op een bepaald resultaat te bepalen, conclusies en zelfs persoonlijke meningen over een gebeurtenis, instelling of situatie te geven.

Als we het bijvoorbeeld hebben over zaken of consumptie, is kwaliteit de perceptie of indruk die een klant heeft van een product of dienst en is daarom onderhevig aan individuele of collectieve verwachtingen en perspectieven. De zinsnede "de klant heeft altijd gelijk" verwijst naar het idee dat het gevoel van een consument over een bepaald product essentieel is om de verspreiding en het succes ervan te bevorderen en daarom is het van cruciaal belang dat de service goed wordt waargenomen door het individu. Kwaliteit hangt natuurlijk niet alleen af ​​van aspecten die inherent zijn aan het gekochte object, maar wordt ook geassocieerd met merkwaarde, reclame, marketing en andere variabelen.

Het kwalitatieve hangt dus af van wie ernaar kijkt en, in tegenstelling tot het kwantitatieve, is het veel moeilijker om specificiteit te specificeren in verschillende omgevingen en volgens verschillende individuele perspectieven.