definitie van conceptueel kader

De term conceptueel kader wordt in principe gebruikt in het veld van wetenschappelijk onderzoek. Onder conceptueel kader wordt verstaan ​​de algemene weergave van alle informatie die in het onderzoeksproces wordt verwerkt.

Verschillende secties in elk onderzoek

Om ergens onderzoek naar te kunnen doen, is het nodig om op een ordelijke manier om te gaan met bepaalde basisbegrippen. Het begint in de eerste plaats met de verklaring van het probleem dat zal worden aangepakt. Vervolgens moet de onderzoeker zijn werkhypothese presenteren, dat wil zeggen zijn voorstel, de oplossing die het probleem probeert te verklaren. Vanaf dit punt wordt de methodologie gepresenteerd (die kan zijn gebaseerd op het deductieve, inductieve of een combinatie van beide). Vervolgens wordt een reeks objectieve gegevens behandeld die de initiële hypothese ondersteunen en worden de verkregen gegevens op de proef gesteld (het moment waarop de hypothese wordt getest). Er zijn andere secties die deel uitmaken van dit complexe proces: het gebruik van bibliografie, achtergrond van het probleem en theoretische grondslagen (de wetten en theorieën die betrokken zijn bij de onderzoekstaak), evenals enkele eindresultaten en conclusies. Op deze manier zijn al deze elementen met elkaar verweven en vormen ze een algemeen conceptueel kader.

Het conceptuele raamwerk is een grafische voorstelling die meestal wordt gepresenteerd in de vorm van een boom of een diagram en die een overzicht geeft van een bepaalde studie. Met andere woorden, het is een werkgids die u in staat stelt de onderdelen van een onderzoek te begrijpen en hoe deze met elkaar verband houden.

Verduidelijking van enkele verwante termen

Er is een reeks termen vergelijkbaar met degene die we hier analyseren: theoretische kaart, referentiekader en conceptuele kaart. Het is de moeite waard om deze termen te verduidelijken, aangezien ze gemakkelijk kunnen worden verward.

Typisch conceptraamwerk en conceptmap worden als synoniemen gebruikt. Als we spreken van een theoretisch raamwerk, verwijzen we naar het wetenschappelijke paradigma dat een reeks algemene wetten en theorieën omvat (de evolutietheorie is bijvoorbeeld het algemene theoretische raamwerk van de meeste wetenschappelijke verklaringen op het gebied van de biologie). Met betrekking tot het referentiekader verwijst het naar de set informatie die een onderzoeker gebruikt om zijn onderzoek op een bepaald gebied uit te voeren.

De betekenis van deze termen die zo op elkaar lijken, is relevant omdat de onderzoeker zonder een benaderende definitie van elk van hen kennis niet op een coherente manier kan ordenen. Concluderend stelt de term conceptueel raamwerk ons ​​in staat het object van studie te begrijpen en te situeren, net zoals de lijst van een schilderij ons in staat stelt een schilderij als geheel te begrijpen.

Foto: iStock - Imgorthand