definitie van invloed

Het woord invloed ondersteunt verschillende toepassingen.

Een van de meest voorkomende toepassingen die we de term geven is om door te verwijzen wanneer iemand een fout of fout maaktMet andere woorden, als zo iemand, of wij, een fout maken, zullen we het hebben over het beïnvloeden van de fout. Als ik me niet had laten meeslepen door uw opmerkingen, zou ik zo'n fout niet hebben beïnvloed.

Een andere toepassing van het woord invloed doet zich voor als het gaat om het willen verklaren van de nadrukkelijke herhaling dat een bepaalde kwaliteit, kenmerk, aanwezig is in een persoon wanneer zijn manier van handelen zorgvuldig wordt nageleefd, dat wil zeggen, we gebruiken dit zintuig meestal om benadrukken bepaalde aspecten die sommige mensen of dingen presenteren. Alle mensen die mijn baas kennen, benadrukken zijn grote gehechtheid aan gerechtigheid en moraal.

Ook een ander gebruik van het woord het zal ons in staat stellen om het effect dat het ene op het andere veroorzaakt, uit te drukken en te communiceren. De nacht zonder slaap hebben doorgebracht, beïnvloedde het grillige gedrag dat hij de volgende dag vertoonde.

Maar de botsing waarbij iets iets of iemand raakt, manifesteert zich ook door het woord invloed. Het mes raakte zijn buik vierkant.

Van al degenen die worden uitgedrukt, is zonder twijfel de meest gebruikte betekenis van het woord invloed degene die het effect uitdrukt dat iets veroorzaakt op een ander, of als dat niet lukt, op iets anders, dus elke keer dat iets een verandering in ons leven markeert, is gebruikelijk dat we ernaar verwijzen in termen van beïnvloeding: verandering van baan heeft invloed op uw stemmingsverandering.

Ondertussen zal het in deze verwijzing zijn dat het woord invloed nauw verbonden is met het concept van incidentie​Een incident is wat er in de loop van een situatie gebeurt en is er dus mee verbonden.