definitie van vrijgesteld

Het woord vrijstellen betekent goedkeuren, iets kwijtraken. De vrijstelling is, precies, vrij zijn van een fout of een heffing die specifiek op een fout wordt toegepast. Hoewel de term kan worden toegepast op een groot aantal situaties en omstandigheden, heeft hij voornamelijk betrekking op de situatie van het slagen voor een examen op academisch niveau. De termen ontslaan, goedkeuren en vrijwaren zijn synoniemen van dit woord. Het is ook gebruikelijk om het in de gerechtelijke sfeer te vinden wanneer wordt verwezen naar de straf of sanctie waarvan een persoon die wordt verdacht van een bepaald soort misdrijf is vrijgelaten.

De vrijstelling is een concept dat vooral in de justitiële of gevangeniswereld voorkomt. Dit concept houdt dus in dat een persoon die wordt verdacht van een misdrijf of misdrijf wordt vrijgesteld van aanklachten en vrijgesteld van het ontvangen van deze of gene straf. Tegelijkertijd kan de vrijstelling betekenen dat men zich bevrijdt van positie of verantwoordelijkheden met betrekking tot een uit te voeren taak die geen straf inhoudt, maar een bepaalde inspanning. Dat de ene persoon de ander vrijstelt van de afwas, zou dus de mogelijkheid betekenen dat de vrijgestelde persoon die activiteit niet hoeft uit te voeren.

Een ander veelgebruikt gebruik dat aan dit woord wordt gegeven, is het woord dat op academisch gebied voorkomt wanneer een persoon verwijst naar het behalen van een examen of het niet hoeven afleggen omdat ze het vak in een eerdere instantie hebben gehaald (wat gewoonlijk wordt aangeduid als genaamd het promoten van een onderwerp). Deze betekenis van de term houdt ook verband met het idee om zich van iets te bevrijden, aangezien het ervan uitgaat dat de student dichter bij het behalen van de titel komt door steeds minder vakken te laten slagen. De vrijstelling kan niet alleen worden gegeven in eindexamens, maar kan ook worden gegeven in elk type activiteit dat de noodzaak aangeeft om voor iets te slagen.