definitie van moreel geweten

De mens is een wezen van enorme grootheid, zoals blijkt uit de persoonlijke kern. Een van de kenmerkende tonen van de mens is intimiteit. Dat wil zeggen, het vermogen tot reflectie dat ieder mens heeft over wat correct is met betrekking tot handelen. Het morele geweten toont de ethische juistheid van de mens die door middel van een rationeel oordeel in staat is om die goede handeling te onderscheiden van wat niet is.

Net zoals er acties zijn die een middel kunnen zijn om een ​​doel te bereiken, integendeel, is het bereiken van het goede een doel op zich, aangezien het doen van goede daden welzijn schenkt aan degenen die zich kalm en tevreden voelen door hun manier van handelen. Vanuit sociaal oogpunt toont het morele geweten het belang van respect voor de andere mens.

De realisatie van het goede

Dit morele geweten wordt ook bepaald door actieregels, algemene en universele wetten die het individu helpen het concept van morele plicht te internaliseren. Een van de belangrijkste criteria van moreel geweten is rechtvaardiging. Mensen hebben het vermogen om na te denken over hun eigen acties om mogelijke fouten te beoordelen.

De samenleving heeft ook een zeer belangrijke functie bij de constructie van sociale ethiek, aangezien onderwijs een van de belangrijkste middelen is om mensen op te leiden. Kennis is een horizon van vrijheid en ook van morele reflectie. De mens heeft de gave van vrijheid.

Dat wil zeggen, het heeft het vermogen om een ​​goede daad te verrichten, maar het kan ook wanpraktijken plegen. Het belangrijkste is dat vanuit ethisch oogpunt de mens deugdzaam is om te handelen door verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van zijn daden en de schade kan herstellen die is aangericht in het geval van een bepaalde mislukking.

Het belang van een gezinsvoorbeeld

Ouders zijn een morele referentie voor hun kinderen, aangezien zij door hun daden het levenspad leiden met een positief voorbeeld. Ouders voeden hun kinderen op in het geweten van het goede door te voldoen aan regels die thuis duidelijk en concreet zijn. Ouders en leerkrachten werken als een team aan de verwezenlijking van specifieke doelstellingen omdat dit besef van het goede in de eerste levensjaren wordt verworven.