definitie van onderwijssysteem

Begrepen als een van de belangrijkste elementen van moderne samenlevingen, is het onderwijssysteem een ​​creatie van de mens met als hoofddoel om een ​​groot deel van de samenleving, zo niet alle, dezelfde soort onderwijs en opleiding te laten volgen als gedurende zijn hele leven. leven. Het is de algemene structuur waardoor de leer van een bepaald land formeel wordt georganiseerd.

Dit systeem dat ervoor zorgt dat de onderwijsbestemmingen van een land worden geregeerd, zal altijd formeel tot uiting komen in een wet die expliciet alle componenten blootlegt die in dit proces tussenkomen.

Het onderwijssysteem heeft ook andere functies, zoals de socialisatie van individuen en verschillende trainingsopties om vervolgens en op bevredigende wijze het arbeidsuniversum waarin het bedoeld is te worden opgenomen, onder ogen te zien.

Men kan zeggen dat het onderwijssysteem ontstaat met de behoefte van moderne staten om hun macht over een groot deel van de samenleving te consolideren

In die zin zou het onderwijssysteem, samen met andere elementen, een wapen van groot belang worden om de staat in staat te stellen de centrale rol van regering en administratie van een specifieke samenleving op zich te nemen. Dit is zo omdat het als voornaamste doel heeft om aan verschillende bevolkingsgroepen het gevoel van verbondenheid en eenheid over te brengen aan dat land dat ook de staat vertegenwoordigt. De kennis en kennis die de staat in zijn onderwijssysteem bijbrengt, betekent dat alle individuen in een samenleving hetzelfde type onderwijs krijgen en dus in evenwicht zijn.

Opgedeeld in periodes: initieel, lager en secundair onderwijs

Het onderwijssysteem wordt gekenmerkt doordat het gedurende de kindertijd en adolescentie aanwezig is van de individuen die deel uitmaken van een samenleving, het kent bijvoorbeeld een organisatorische indeling in verschillende perioden die de bovengenoemde perioden van iemands leven beslaan, zijnde de initiële, primaire en secundaire opleiding. Afhankelijk van de behoeften en belangen van elk land, kan het onderwijssysteem op meer of minder niveaus worden georganiseerd, doorgaans van 5 tot 18 jaar.

Aan de andere kant is het onderwijs onderverdeeld in vakken, die verplicht zijn en de verschillende takken van kennis beslaan.

Beoordelingssysteem

Om de effectiviteit van het systeem te garanderen, is het noodzakelijk om een ​​kennisbeoordelingssysteem op te zetten, waarmee we kunnen weten of studenten hebben geleerd op basis van de onderwezen inhoud.

Aan de evaluatie van de studenten is ook de noodzaak toegevoegd om het onderwijzend personeel voortdurend bij te scholen en bij te werken, zodat het op deze manier effectief kan reageren op de eisen van de studenten.

Lesgeven kan worden gegeven door een onderwijsentiteit die wordt beheerd door de staat of door een particuliere entiteit, maar daarnaast moet er een gemeenschappelijke basisstructuur zijn, een ruggengraat waarin iedereen dezelfde mogelijkheden en kansen heeft om zichzelf te onderwijzen en dezelfde inhoud te leren, zonder onderscheid naar ras of sociaaleconomische situatie.

We kunnen het systeem in de loop van de tijd en voorbij de verplichte fase uitbreiden met universitaire carrières, die optioneel zijn, maar gevolgd door een groot deel van de bevolking met de missie om zich op een bepaald gebied te specialiseren en zo een beroep te ontwikkelen waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. leven, naast dat hij zich kan ontwikkelen in het vakgebied van zijn beroepskeuze.

Onderwijssystemen zijn gebaseerd op het idee van ongelijkheid tussen degenen die aanwezig zijn om kennis te ontvangen en degenen die het ontvangen

Over het algemeen zijn de groepen meestal groot om socialisatie tussen verschillende individuen aan te moedigen. Tegelijkertijd gaan onderwijssystemen ervan uit dat, naarmate men vordert in de niveaus, de complexiteit van kennis geleidelijk toeneemt.

En tot slot kunnen we de relevantie van sommige aspecten in het onderwijsproces niet negeren en natuurlijk moeten ze in overweging worden genomen bij het aanpakken van veranderingen of verbeteringen in het systeem, zoals het geval is bij academische richtlijnen, voorschriften, de integratie van studenten met leermoeilijkheden. En de sleutelrol die gezinnen spelen en daarom is het belangrijk om een ​​verbinding tot stand te brengen tussen ouders, leerkrachten en autoriteiten.