definitie van embryologie

Embryologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie, vorming en ontwikkeling van embryo's.

De studie hiervan begint vanaf het moment waarop de bevruchting van de eicel door het sperma plaatsvindt, wat aanleiding geeft tot de vorming van het ei of de zygote, tot het moment van de geboorte van het levende wezen. Zodra alle hoofdstructuren en organen zijn gegenereerd, wordt het embryo een foetus genoemd.

Een van de belangrijkste bijdragen die de embryologie levert, zijn: het opvullen van de kloof tussen prenatale ontwikkeling en verloskunde, het verstrekken van belangrijke kennis over het begin van het menselijk leven en de verschillende wijzigingen die optreden tijdens de prenatale ontwikkeling, biedt antwoorden om de oorzaken te begrijpen van waarom bepaalde variaties in de menselijke structuur, verklaart abnormale en normale relaties.

Binnen de embryologie worden drie takken onderscheiden: vergelijkende embryologie (vergelijkt de embryo's van levende wezens), chemische embryologie (biedt concrete chemische bases met betrekking tot orthogene ontwikkeling) en moderne embryologie (recent ontwikkeld, aan het begin van de 21e eeuw, is gerelateerd aan wetenschappen zoals genetica, geneeskunde en biochemie).

Opgemerkt moet worden dat embryologie nauw verbonden is met disciplines zoals anatomie en histologie en vooral voor de teratologie dat is die discipline die zich richt op de studie van aangeboren misvormingen van het embryo, voornamelijk de laatste gekoppeld aan genetische factoren enerzijds en anderzijds omgevingsoorzaken die de normale ontwikkeling van het embryo beïnvloeden.