definitie van bijles

De term tutoring wordt bij voorkeur gebruikt in de schoolomgeving en verwijst naar een reeks acties die worden gepromoot door een leraar, de tutor. De figuur van de tutor is degene die de dynamiek van de tutoring vaststelt.

Het fundamentele idee van mentorschap

Binnen de planning van academische activiteiten organiseren degenen die verantwoordelijk zijn voor een centrum een ​​specifiek soort sessie, tutoring, om de persoonlijke en familiale realiteit van de studenten te kennen. Daarom behandelt de bijles geen strikt academische onderwerpen, maar alles wat het leerproces van studenten kan beïnvloeden.

Bijles is pedagogisch gezien een element dat de academische dimensie aanvult. In die zin moet in gedachten worden gehouden dat academische doelstellingen op schoolleeftijd moeten worden bereikt en dat tegelijkertijd de persoonlijke opleiding van studenten moet worden bevorderd.

Tutorial Action Basics

De tutor stelt de regels voor samenleven vast die de dagelijkse realiteit van een groep schoolkinderen moeten beheersen. Om dit mogelijk te maken heeft het onderwijscentrum eerder een raamwerk voor algemeen samenleven en een disciplinair regime ontwikkeld.

In de tijd die aan bijles wordt besteed, worden gemeenschappelijke criteria opgesteld voor studenten om hun gewoonten als student te verbeteren.

Een fundamenteel aspect bij alle bijles is het voorkomen van mogelijke conflictsituaties tussen studenten (pesten, isolatieproblemen of andere soorten problemen).

De tutorials moeten zowel contact met de groep studenten als individuele acties met elk van hen en met hun ouders overwegen

De tutor moet contact hebben met de docenten die de verschillende vakken doceren om de realiteit van hun groep studenten beter te begrijpen.

Voor de acties die worden ondernomen om hun doelstellingen te bereiken, is het handig dat er gedurende het academiejaar een studieprogramma bestaat. In het zelfstudieplan moet een reeks algemene doelstellingen en specifieke doelstellingen worden vastgelegd.

In de praktijk van zelfstudie komen kwesties aan de orde als tolerantie, dialoog, de waarden die de dagelijkse activiteit zouden moeten sturen en de verbetering van menselijke relaties in het algemeen. Om dit effectief te laten zijn, worden er lezingen en debatten gehouden waarin studenten hun problemen in een positieve en respectvolle sfeer kunnen uiten.

Ten slotte moet bijles worden begrepen in de sociaaleconomische context van de school en in het kader van de onderwijswetgeving van elk land.

Foto's: iStock - szeszigraphic / Henk Badenhorst