wat is ontologische »definitie en concept

Filosofie is een kennis die is gebaseerd op rationeel denken. Het is een discipline die wordt gevormd door een reeks takken: metafysica, logica, ethiek, epistemologie, enz. Een van de takken van de filosofie is precies de ontologie.

In de westerse filosofische traditie wordt de term ontologie als synoniem gebruikt met metafysica. Wat betreft de definitie: ontologie is de studie van de werkelijkheid en daarom zal een ontologische reflectie betrekking hebben op het analyseren van het concept van de werkelijkheid in het algemeen, wat Aristoteles het Zijn noemde. Het gaat niet om iets speciaals en concreets (een specifiek wezen), maar om het algemene idee van zijn.

Verschillende niveaus van het ontologische

Filosofische reflectie is chronologisch voorafgaand aan de wetenschap en in die zin waren sommige denkers van mening dat er een allerhoogste genre van dingen was en dit allerhoogste genre is het concept van het zijn, dus ontologische kennis houdt zich bezig met het begrijpen van wat er achter de eigen dingen ligt.

Sommige filosofische stromingen hebben begrepen dat wat buiten de werkelijkheid zelf gaat, verwijst naar a priori concepten, dat wil zeggen, ideeën die bestaan ​​in het menselijk begrip en die niet afhankelijk zijn van ervaring (bijvoorbeeld het idee van tijd of ruimte).

Er zijn filosofische benaderingen die het Zijn als een algemeen en ultiem principe begrijpen en dit principe wordt geïdentificeerd met het idee van God. Andere perspectieven zien het ontologische als het begrijpen van de essentie van wat in werkelijkheid bestaat. Met andere woorden, om iets te laten bestaan, moet het iets zijn, en daarom is het nodig om na te denken over het wezen van de dingen en de ontologische analyse behandelt dit.

De denkers die een ontologische en metafysische analyse hebben gevolgd, zijn van mening dat dit soort reflectie ons in staat stelt om concrete realiteiten te begrijpen, aangezien de bloemlezing de eerste principes behandelt, van waaruit het mogelijk is om over alle concrete aspecten van de realiteit na te denken. In feite begrijpen ze dat het concept van de werkelijkheid ontologisch is, aangezien er niets concreets is dat ‘realiteit’ is.

Bepaalde ontologische perspectieven behandelen de studie van de werkelijkheid op basis van formele criteria; bijvoorbeeld de structuren van taal of logica die als algemene categorieën fungeren.

Er zijn filosofische stromingen die harde kritiek uiten op elke ontologische benadering en beweren dat het geen zin heeft om theorieën over de werkelijkheid op te bouwen die niet strikt wetenschappelijk zijn. Er zijn echter filosofische benaderingen die proberen het ontologische en het wetenschappelijke compatibel te maken.

Foto's: iStock - Andrew Rich / RapidEye