definitie van determinisme

De determinisme is de stroom die van mening is dat het lot van de mens niet wordt bepaald door de Vrijheid maar door een eerdere deterministische wet die inherent is aan het lot zelf en die vanaf de geboorte is geschreven. Dat wil zeggen, vanuit dit gezichtspunt kunnen mensen niet aan hun eigen lot ontsnappen, zelfs als ze niet weten wat er in de toekomst zal gebeuren.

In wezen biedt dit standpunt een zeer reductionist van de mens, aangezien vrijheid de voorwaarde is die de persoon van de dieren onderscheidt. Iedereen is vrij, heeft de mogelijkheid om beslissingen te nemen en tussen verschillende opties te kiezen pad dat het beste bij die situatie past.

In de filosofie is determinisme gebaseerd op de regel van oorzaak en gevolg

De determinisme Het is de stroming van de filosofie die de werkelijkheid verklaart in causale termen van oorzaak en gevolg. Dat wil zeggen, elke huidige gebeurtenis conditioneert elke volgende gebeurtenis, zelfs op het gebied van de gedachte.

Bij deterministisch denken is er geen kans als manier om de werkelijkheid te verklaren, maar noodzaak, dat wil zeggen de afwezigheid van contingentie.

Het gevoel van onvrijheid bestrijden

Op deze manier kan het determinisme het lijkt een soort veroordeling waaraan het individu niet kan ontsnappen als hij wordt veroordeeld om een ​​pijnlijke bestemming te leven. Ongetwijfeld wordt elk filosofisch debat bemiddeld door de waarden en overtuigingen van elke persoon, maar het versterken van de gedachte gebaseerd op vrijheid als motor van persoonlijke verbetering en volledige ontwikkeling is een goede formule om te vechten tegen determinisme dat wordt begrepen als de afwezigheid van vrijheid. De Vrijheid Het is de meest menselijke kwaliteit, daarom is het een kwaliteit die de grootsheid van het menselijk hart laat zien.

Er zijn mensen die zichzelf conditioneren met deterministische gedachten. Het is handig om de ketting van dit soort beperkende gedachten te doorbreken door een basisprincipe te onthouden: dat iets vandaag niet mogelijk is, betekent niet dat het altijd zo zal zijn.

Een wereld die ons ertoe aanzet om in de loop van de tijd te veranderen en ons aan te passen

Leven is verandering en evolutie, daarom houdt leven in dat je constant de comfortzone verlaat.

Determinisme kan vanuit verschillende gezichtspunten worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld vanuit economisch oogpunt, zoals blijkt uit de marxistische stroming. Aan de andere kant laat religieus determinisme ook zien dat de daden van mensen een weerspiegeling zijn van de goddelijke wil, omdat God almachtig is en het vermogen heeft om te beslissen over het lot van schepselen.

Genetisch determinisme laat zien dat mensen handelen volgens hun evolutionaire aanpassing.