definitie van voorstad

De term buitenwijk wordt gebruikt om te verwijzen naar die gebieden of ruimtes die zich in de omgeving van een grote stad bevinden en die vooral worden gekenmerkt door huizen in plaats van bedrijven of andere vestigingen.

De term voorstad is ongetwijfeld erg complex en kenmerkend voor geïndustrialiseerde en moderne samenlevingen. Het is complex omdat op veel plaatsen een ruimte die de buitenwijk wordt genoemd, zeer comfortabel, veilig en bijna perfect kan zijn voor een gezinsleven, met minder stress of verkeer, terwijl in andere ruimtes de buitenwijk een zeer dichtbevolkte plaats kan zijn waarin de omstandigheden Minimaal leven zijn niet aanwezig, er is op grote schaal sprake van onveiligheid, diefstal, drugshandel en ellende.

Het fenomeen van de buitenwijken is zeer kenmerkend voor de veranderingen die worden veroorzaakt door de industrialisatie van bepaalde samenlevingen en door de enorme groei van sommige steden. Terwijl vóór de industriële revolutie die plaatsvond in de 18e eeuw er een duidelijk onderscheid was tussen stedelijke en landelijke ruimte, begonnen steden daarmee te groeien en vooruit te gaan over ruimtes die normaal gesproken landelijk waren. Met de groei van steden was de bevolking gecompliceerder als het ging om het vinden van een betere kwaliteit van leven, aangezien het een enorme toename was van de bevolking in een voorheen veel kleinere ruimte. De opkomst van de buitenwijken rond elke stad had dus te maken met de zoektocht van veel mensen naar een veiligere en stillere ruimte. In het geval van gevaarlijke buitenwijken zijn dit de meest achtergestelde sociale groepen die geen andere keus hebben dan dichter bij de stad te gaan wonen, maar hun leefruimte daarbuiten te houden.

De buitenwijken kunnen dezelfde voorzieningen hebben als de stadsbewoners. In die zin zijn de typische Amerikaanse buitenwijken, met de rijen huizen die allemaal aan elkaar lijken, met rustige straten en veilige ruimtes, de droom van iedereen die dicht bij de stad wil wonen maar zonder al zijn tegenslagen te lijden. Tegelijkertijd zijn vandaag de dag de zogenaamde 'landen' of privéruimtes waarin de bewoners contact hebben met de natuur en met een rustiger levensstijl zonder het stedelijk comfort uit het oog te verliezen, enorm gegroeid.