definitie van holistisch

Holistisch houdt alles in dat verband houdt met of toebehoort aan het holisme​Ondertussen stelt Holism het volgende idee voor: Alle eigenschappen van een systeem, die waaruit het bestaat, onder andere biologisch, chemisch, sociaal, economisch, kunnen niet worden bepaald of verklaard door de onderdelen waaruit het bestaat, dat wil zeggen, het systeem als geheel dat het is degene die bepaalt hoe de tussenkomende partijen zich gedragen.

De Griekse filosoof Aristoteles Hij vatte zijn idee over holisme als volgt samen: het geheel is groter dan de som der delen.

Holisme is de trend, de stroming die gebeurtenissen analyseert vanuit het oogpunt van de veelvoudige interacties die ze kenmerken en die kunnen voorkomen; In Holism kunnen alle eigenschappen van een systeem niet verklaard of bepaald worden als de som van zijn componenten en dit is het resultaat dat Holism van mening is dat het complete systeem zich op een andere manier gedraagt ​​dan de som der delen.

Holisme zal dus het belang van het geheel over de som van de delen benadrukken en ook altijd het belang benadrukken van de onderlinge afhankelijkheid die bestaat tussen de betrokken partijen.

De holistische begrijpt dat het geheel en elk van zijn onderdelen met elkaar zijn verbonden door constante interacties, daarom zal elke gebeurtenis worden gekoppeld aan andere gebeurtenissen die nieuwe relaties en gebeurtenissen voortbrengen in een proces dat het geheel in gevaar brengt.

Holisme wordt meestal gebruikt als een derde alternatief of een nieuwe benadering van een bepaald probleem.

Opgemerkt moet worden dat de holos, waar de term in kwestie vandaan komt, is een Griekse term die verwijst naar geheel of geheel en dan zinspeelt het op contexten en complexiteiten die een soort relatie aangingen, aangezien het dynamisch blijkt te zijn.

Zowel het begrip van de processen als de situaties moet plaatsvinden vanuit de holos zelf, aangezien juist in zijn dynamiek een nieuwe synergie zal ontstaan ​​en nieuwe relaties zullen ontstaan ​​en nieuwe gebeurtenissen zullen worden gegenereerd.

Het geheel zal dus de bepalende factor zijn, hoewel niet wordt voorkomen dat elk geval afzonderlijk kan worden geanalyseerd.