definitie van culturele antropologie

Er zijn verschillende wetenschappen die de mens bestuderen, maar elk ervan analyseert het vanuit een studieperspectief. Culturele antropologie is een van de wetenschappen die de kennis van de mens verdiept, gezien de analyse van de gebruiken en tradities van de volkeren en hun invloed op de waarden en levensstijl van de mensen.

Deze discipline wordt ook wel sociale antropologie genoemd, dat wil zeggen, het neemt de samenleving als onderwerp van studie vanuit verschillende gezichtspunten: studie van mythen, politieke structuur van volkeren, soorten familie en sociale interactie, kwaliteit van leven, voedsel ...

Cultuur is een tweede natuur

Culturele antropologie legt uit dat om een ​​mens te begrijpen, het belangrijk is om ook de omgeving te kennen waarin hij leeft, aangezien deze omgeving zijn manier van zijn rechtstreeks beïnvloedt. Dit soort kennis bestudeert daarom ook het sociale aspect van de mens als een wezen van gewoonten dat uiteindelijk veel van de tradities die hij in zijn naaste omgeving waarneemt als normaal en logisch internaliseert. Vanuit dit oogpunt is cultuur als een tweede natuur.

De mens, als direct sociaal middel, is ook een ethisch wezen (ethiek is een van de andere disciplines die door de culturele antropologie worden bestudeerd). Moraal kan ook specifieke nuances hebben, afhankelijk van het type cultuur. Sociale antropologie reflecteert ook op de belangrijke verschillen en overeenkomsten die bestaan ​​tussen verschillende soorten cultuur en in elke historische context.

Ken de essentie van de steden

Culturele antropologie bestudeert de manier van leven van de meest ontwikkelde volkeren en ook van de meest primitieve. Cultuur is belangrijk omdat het een identiteit geeft aan de groep die zich geïdentificeerd voelt met die essentie. Met andere woorden, de waarde van de groep toont ook de versterking van de verbondenheid die het individu voelt door deel uit te maken van een omgeving waarmee ze waarden en gewoonten delen.

Observatie is een van de meest gebruikte methoden in de culturele antrologie om de tradities van een volk te analyseren op basis van objectieve gegevens en niet op basis van hypothesen en aannames. Deze wetenschap is ook belangrijk omdat het mensen in staat stelt hun historische evolutie en ontwikkeling te kennen.

Foto: iStock - Izabela Habur