definitie van madrigaal

Er zijn verschillende soorten literaire teksten, een daarvan is het madrigaal. Een lyrische compositie met een korte opbouw. Dit type lyrische compositie heeft liefde als hoofdthema, dat wil zeggen het oproepen van gevoelens.

Dit type compositie speelde vooral een dominante rol tijdens de Renaissance-literatuur. Er zijn auteurs die opvallen in dit genre: Dante en Petrarca zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Met betrekking tot de structuur van deze tekst, combineert de auteur vrijelijk hendecasyllable en heptasyllable verzen.

Uiting van gevoelens

Het is een compositie die bij aandacht voor het uiten van gevoelens een zeer emotioneel karakter heeft. Het is een geschrift met een landelijke toon die een grote affectieve intensiteit bevat, aangezien de verzen de waarheid van het hart laten zien door de gevoelens die de auteur heeft weerspiegeld.

Opgemerkt moet worden dat deze poëtische structuur niet een bepaald aantal verzen vereist, aangezien de auteur vrij kan beslissen om zijn compositie af te werken in een enkele strofe. Een van de karakteristieke kenmerken van dit soort literair schrijven is de muzikaliteit van de teksten door een geluidseffect dat een esthetische schoonheid in de woorden produceert.

De vrouw, inspiratie van de auteur

Deze zoektocht naar poëtische schoonheid in het gebruik van woorden wordt bewust door de auteur gezocht. De relatie tussen dit soort poëzie en muziek is zo duidelijk dat zelfs sommige madrigalen in liederen zijn veranderd.

In dit gedicht weerspiegelt de auteur zijn bewondering en liefde voor een dame die de hoofdrolspeler wordt van de tekst en de inspiratiebron van de auteur. Gedichten die de vrouwelijke schoonheid prijzen van die vrouw die wordt gepresenteerd als een symbool van perfectie door het hart van de auteur te hebben gestolen.

Liefdesgedichten die momenteel kunnen worden gebruikt als een uiting van liefde om een ​​persoon op een romantische manier te verleiden door middel van een kort gedicht waarmee het paar zich kan voelen. Hoewel het madrigaal tegenwoordig niet de meest gebruikte poëtische structuur is, raakt literaire schoonheid nooit uit de mode.