hyperlink definitie

De hyperlink berekent dat referentie- of navigatie-element dat het mogelijk maakt om van het ene elektronische document naar het andere of naar verschillende delen van hetzelfde document te gaan. De hyperlink staat bekend als een van de belangrijkste en meest essentiële onderdelen van het internetnetwerk. Er zijn echter veel elektronische media en ondersteuningen die deze daarbuiten kunnen gebruiken.

De doseringen van de hyperlink zijn de toegang tot de informatie als navigatiemiddel, de belichting van het materiaal als referentie en de mogelijkheid om de informatie of het document op de lokale computer op te slaan. Het is duidelijk dat een hyperlink twee uitersten nodig heeft om te kunnen werken. Dat einde van waaruit u begint, wordt het oorspronganker genoemd, terwijl het einde dat via de hyperlink kan worden bereikt, het bestemmingsanker wordt genoemd.

Regelmatig wordt de hyperlink uit de rest van de tekst gemarkeerd door middel van verschillende kleuren, letters of formaten, zodat de gebruiker begrijpt dat er de mogelijkheid is om naar meer informatie over een dergelijke term of element te zoeken. Tegelijkertijd is een andere indicator voor het bestaan ​​van een hyperlink de verandering die optreedt via de muisaanwijzer, die meestal in een hand verandert. Als de hyperlink al eerder is bezocht, wordt deze opnieuw in een andere kleur weergegeven, zodat de gebruiker gemakkelijker kan identificeren wat er nodig is.

De term hyperlink of hyperlink in het Engels, werd halverwege de jaren zestig bedacht door de filosoof en schrijver Ted Nelson, die interesse toonde in de mogelijkheid van de menselijke geest om van het ene type informatie naar het andere over te gaan via oneindige links of links. Dit zou een soort verhaal of uniek pad genereren dat elke keer kan variëren en dat het mogelijk maakt om bij talloze gelegenheden vooruit maar ook achteruit te gaan.