definitie van jeugd

Jeugd is de periode van het leven die normaal gesproken plaatsvindt tussen kindertijd en volwassenheid. Volgens de bepalingen van de agentschappen van de Verenigde Naties kunnen we bij het bepalen van de periode van jaren waarin de jeugd zich precies voordoet, zeggen dat het tussen 15 en 25 jaar plaatsvindt, en dat het daarom een ​​van de belangrijkste levensfasen is door de persoon intrinsiek te definiëren, hun interesses, hun projecten en hun relaties met de wereld om hen heen.

Het is altijd erg complex geweest om te proberen de leeftijden van de mens te definiëren met definitieve termen of parameters. In het geval van de jeugd wordt dit nog meer geaccentueerd, aangezien dergelijke elementen in elk geval verschillen, aangezien dit een fase is in de zoektocht naar identiteit, een zekere hopeloosheid of wanhoop, veel energie en een onafhankelijke intrede in de sociale wereld.

Er zijn echter enkele elementen die ons kunnen helpen beter te begrijpen waar de jeugd over gaat. Enerzijds is de jeugd, zoals gezegd, het moment in het leven waarop men zijn identiteit begint te vestigen, de identiteit die hem de rest van zijn bestaan ​​in grote lijnen zal vergezellen. Niet alleen manieren van bewegen, gedragen of handelen komen hier binnen, maar ook al die projecties, verwachtingen en dromen die het individu kan beginnen vorm te geven voor zijn toekomstige (volgende) leven.

Jeugd is ook het besef van de noodzaak van onafhankelijkheid van de gezinskern, evenals van toegang tot de wereld die het grootste deel van de samenleving vormt. Deze situatie is ongetwijfeld tegenstrijdig omdat het impliceert dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen ouderlijke en familierelaties enerzijds en sociale relaties anderzijds. Tegelijkertijd houdt dit in dat de jongere serieus moet gaan nadenken over hoe of via welke methoden hij in staat zal zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien en om te gaan met de wereld van volwassenheid.

De jeugd wordt door de meeste mensen herinnerd als een van de mooiste en meest interessante levensfasen, zelfs met al zijn nadelen. Dit is vooral zo omdat de jeugd de tijd markeert voor het opbouwen van vriendschappen en duurzame relaties, het definiëren van onze eigen identiteit, het innemen van standpunten over bepaalde gebeurtenissen en, ten slotte, het verwerven van bepaalde niveaus van emotionele volwassenheid, intellectueel en sociaal.