definitie van identiteit

is gedefinieerd als identiteit naar reeks kenmerken, eigenschappen, informatie, die iets of iemand onderscheiden of benadrukken, zij het, een persoon, een samenleving, een organisatie, onder andere, en die ook bijdragen aan de bevestiging van de bevestiging dat het is wat er wordt gezegd is.

Een reeks eigenschappen die iets of iemand onderscheiden

Als we het concept op mensen toepassen, zullen we zeggen dat iemands identiteit al die kenmerken impliceert die hen maken tot wie ze zijn.

Constructie van persoonlijke identiteit

Het gaat om de constructie van een individu die hem zal maken tot wie hij is en niet een ander, bijvoorbeeld wat hem interesseert en wat niet, naast andere kwesties.

Ook onderdeel van deze constructie is de perceptie die de persoon in kwestie van zichzelf heeft, bijvoorbeeld wat hij wel en niet kan doen in relatie tot zijn natuurlijke aanleg en aangeleerde kennis, en de sociale groepen waartoe hij behoort, waarom hij identificeert zich met hen en waarom hij degenen afwijst die geen verband houden met zijn manier van zijn en denken.

De ontwikkeling van iemands identiteit is altijd een complex proces met een zekere tijdverlenging.

In de kindertijd kunnen we het begin ervan identificeren, omdat de persoon zich begint af te vragen wie ze zijn, wat ze willen, hoewel het in de adolescentie zal zijn waar die zoektocht intenser wordt en de eerste antwoorden op de bovengenoemde vragen beginnen te verschijnen.

In de adolescentie is er een sterke persoonlijke zelfontdekking en het is gebruikelijk dat de voorstellen van volwassenen, bijvoorbeeld ouders, worden afgewezen en vervangen door voorstellen die passen bij hun manier van zijn en de overtuigingen die ze overnemen van leeftijdsgenoten of modellen.

En identiteit zal uiteindelijk worden geconsolideerd in de volwassenheid, met de volwassenheid die deze levensfase ons voorstelt.

Identiteit is erg belangrijk omdat het ons sterk, vastberaden en toegewijd maakt aan wat we willen, maar het is normaal dat het tegenovergestelde bestaat, het gebrek aan identiteit, waardoor de persoon sterk beïnvloed wordt door de meningen van anderen en op drift raakt. kwestie van acties.

Deze situatie genereert meestal dat de persoon afhangt van wat hun groepen mensen doen en zeggen, en ook erg vatbaar is om in de klauwen te vallen van destructieve groepen of mensen, die hen alleen maar aan hun gelederen willen toevoegen om nog een hulpmiddel te hebben onaltruïstische doelen.

Gelijkaardig tussen dingen of mensen

Aan de andere kant wordt identiteit gebruikt om de gelijkheid of de grote gelijkenis die twee dingen of mensen waarnemen.

β€œHet synoniem dat we normaal gesproken voor dit zintuig gebruiken, is gelijkheid..”

Bewustzijn dat iemand over zichzelf heeft

Evenzo wordt het woord identiteit gebruikt om te verwijzen het geweten dat een individu over zichzelf heeft en dat er dan van verschilt van de rest van de mensen.

Iemands identiteit bestaat uit overgeërfde en aangeboren eigenschappen, maar het valt ook niet te ontkennen dat ervaring en de context waarin de persoon opereert ook invloed hebben op die identiteitsconformatie.

Gebruik in wiskunde, cultuur, sociaal ...

Aan jouw kant, In wiskunde, de identiteit is die gelijkheid die, ongeacht de waardemarge van de variabelen, altijd waar en waar is.

Opgemerkt moet worden dat identiteit een woord is dat vaak in verschillende contexten wordt gebruikt.

In de context van cultuur het is gebruikelijk om over te praten culturele identiteit, bestaat uit een reeks waarden, tradities, overtuigingen, symbolen en gedragswijzen die binnen een sociale groep bestaan ​​en die handelen met de missie dat degenen die erbij horen, ze als hun eigen erkennen, respecteren en verspreiden.

In de materie seksueel het is gebruikelijk om het concept van uit te drukken seksuele identiteit waaruit het is aangewezen de seksuele richting die een persoon besluit in het leven te volgen, bijvoorbeeld heteroseksueel, die geneigd is tot mensen van hetzelfde geslacht, of homoseksueel, die seksueel geïnteresseerd is in mensen die tot hetzelfde geslacht behoren.

Terwijl, in de politiek, is het ook gebruikelijk om over identiteit te spreken, aangezien de politieke identiteit genaamd de gevoel van verbondenheid dat een persoon presenteert met betrekking tot sommige politieke groepen of de sympathie die zij voelen voor bepaalde standpunten van politici of politieke partijen, omdat zij hun ideeën en ideologie uitdrukken.

En de nationale identiteit is het concept dat de gevoel van correspondentie met een gemeenschap.