definitie van handel

Het is aangewezen met de ambtstermijn aan dat document, algemeen gebruikt door onder meer ambassades, ministeries, gemeenten, scholen en regeringskantoren en waarvan het doel is het meedelen van voorzieningen, besluiten, rapporten, overleggen en anderzijds uit te voeren procedures uitvoeren met betrekking tot overeenkomsten, uitnodigingen, felicitaties, samenwerking en dankbaarheid, een van de meest terugkerende. Met andere woorden, zoals blijkt uit de definitie, blijkt een handel op verzoek van de publieke sector een van de meest formele communicatiemiddelen te zijn..

bestaan twee soorten kantoren, het meervoudige kantoor en het transcriptiekantoor.

Het veelvoud is dat document dat wordt gebruikt wanneer hetzelfde onderwerp of onderwerp aan meer dan één ontvanger is geadresseerd en daarom laten de instellingen of agentschappen die het verzenden een spatie leeg voor het nummer van hetzelfde en de ontvanger die moet worden opgenomen. Welke wordt geregisseerd. Evenzo zullen deze gegevens dienen om het documentatieproces te stroomlijnen. Over het algemeen worden in de meerdere kantoren orders, instructies, aanbevelingen, suggesties en andere informatie tegelijkertijd aan verschillende kantoren en kantoren doorgegeven, naar ondergeschikten of tussen bazen die dezelfde hiërarchische niveaus handhaven. Twee dingen om in gedachten te houden bij dit soort handel is dat het handelsnummer hetzelfde zal zijn voor alle te verspreiden exemplaren en dat het woord distributie erin moet voorkomen.

En dat van transcriptie, zoals de naam al aangeeft, is het kantoor dat zich bezighoudt met het transcriberen van de inhoud van het oorspronkelijke kantoor zoals het is. Alle alinea's moeten worden getranscribeerd zoals in het origineel en met aanhalingstekens. Door middel van dit soort documenten worden in het algemeen resoluties, circulaires, richtlijnen of andere informatie met betrekking tot het oorspronkelijke bureau verspreid. Net als in het vorige geval zijn de ontvangers van dit type kantoor ondergeschikten of autoriteiten die zich op hetzelfde hiërarchische niveau bevinden.

Onder de onderdelen waaruit een kantoor bestaat, zijn: het briefhoofd, de naam van het jaar, de plaats en de datum van waar het is geschreven, de bijbehorende nummering, de ontvanger, het onderwerp, het woordonderwerp in hoofdletters schrijven en een kleine samenvatting van de inhoud aangeven, de verwijzing, de hoofdtekst waarin de reden van de mededeling, een hartelijk afscheid, de handtekening en post-ondertekening, paraaf, bijlage en verspreiding zullen worden bekendgemaakt.

Aan de andere kant en In een religieuze context wordt de reeks officiële gebeden van de Latijnse ritus van de katholieke kerk buiten de mis en gearticuleerd rond de canonieke uren in de volksmond een ambt genoemd.

En tot slot is een ander gebruik dat aan de term wordt gegeven als synoniem van beroep, omdat het op deze manier de reeks technische leringen aanduidt die de latere uitvoering van een persoon in een bepaalde activiteit mogelijk maken, bijvoorbeeld timmerwerk, onder andere.