definitie van meervoud

In algemene termen verwijst het woord meervoud naar een veelvoud of een groot aantal dingen die naast elkaar bestaan ​​in dezelfde omgeving of hetzelfde gebied.

En aan de andere kant verwijst meervoud ook naar de kwaliteit of voorwaarde om meer dan één te zijn.

Dus, op welk gebied dan ook, pluraliteit zal er altijd een voordeel aan hebben, omdat het concrete bestaan ​​ervan zal betekenen dat iedereen, zelfs degenen die niet per se een meerderheid vormen, de mogelijkheid zal hebben om zich uit te drukken en gehoord te worden op gelijke voet met degenen dat wordt bijvoorbeeld gedaan door iemand die zichzelf herkent als onderdeel van de meerderheid.

Het bestaan ​​van pluraliteit het is onmisbaar voor vrijheid en vice versa, dat wil zeggen, beide ze koesteren elkaar en voeden zich met elkaar en op een gegeven moment kunnen ze niet afzonderlijk worden opgevat.

In een context van volledige vrijheid, zoals we al zeiden, zal iedereen commentaar kunnen geven op een kwestie en als er meervoud is, komt dat omdat ze vrijheid genieten.

In de verscheidenheid en diversiteit van posities is het mogelijk om problemen op te lossen, omdat die veelheid van gedachten altijd invloed zal hebben op het eindresultaat, in de conclusies, en genereert dat elke positie zijn vertegenwoordiging, zijn stem en zijn stemmen, zoals het in de volksmond wordt gezegd.

Het democratische regeringssysteem is ongetwijfeld het systeem dat pluraliteit het beste blootlegt en vertegenwoordigt omdat het juist een systeem is dat is gebaseerd op de harmonieus naast elkaar bestaan ​​van ideeën die totaal van elkaar verschillen​Het wordt getolereerd en geaccepteerd dat er een ander is die niet hetzelfde denkt en dat betekent niet dat ze gediskwalificeerd of onderdrukt moeten worden zoals dat gebeurt met totalitaire regeringssystemen.

Tolerantie, dialoog en respect zijn de meest transcendente waarden die we kunnen herkennen in een kader van pluraliteit​Omdat de verschillende niet alleen naast elkaar bestaan, maar ook kunnen communiceren zonder dat de ander hen dwingt om te denken zoals hij.

Zelfs vanuit verschillende posities kunnen ze het eens worden over hoe ze elke vraag die hen aangaat, kunnen oplossen.

Democratie promoot zelfs dat er steeds meer groepen zijn die onderling verschillen maken, waardoor de democratie op deze manier nog authentieker wordt.

Naarmate er meer heterogeniteit heerst in het politieke systeem en in de samenleving, kunnen de burgers van die gemeenschap zich rustiger voelen omdat hun belangen zeker door iemand zullen worden uitgedrukt en vertegenwoordigd.

Op verzoek van een politieke context of van een of andere sociale organisatie met solidariteitsdoelstellingen die voornamelijk gebaseerd zijn op democratische voorschriften, bijvoorbeeld, moet het concept van pluraliteit een bijzondere aanwezigheid en deelname tonen aan wat de organisatie, versterking en ontwikkeling zou zijn van de bovengenoemde politieke organisatie. of sociaal, aangezien het verwijst naar en veronderstelt dat de neiging tot erkenning en toestemming bestaat dat alle stemmen waaruit het bestaat, of delen ervan, een stem en stem kunnen hebben in alles wat de werking ervan betreft of betreft, vooral zodat de werking correct is en altijd met goede resultaten , iets dat zeker meer kansen zal hebben als alle leden van de organisatie actief kunnen deelnemen en hun standpunten kunnen geven, ook al zijn ze verschillend, want uit die variëteit wordt bijna altijd het beste gehaald. en inkomsten.

Aan de andere kant, in termen van een samenleving of een gemeenschap, zal pluraliteit worden opgevat als het feit dat er minderheden en meerderheden van culturele etnische groepen kunnen bestaan ​​en naast elkaar kunnen bestaan ​​die van elkaar verschillen, maar die zich op een gegeven moment verenigen in de Het feit dat je op dezelfde plek woont en het zal dit verschil zijn dat uiteindelijk deze samenleving in kwestie verrijkt.