definitie van filosoof

De filosoof is die persoon die professioneel toegewijd is aan filosofie, hoewel dezelfde term ook wordt gebruikt om naar die pHij is een persoon die houdt van filosofie en daarom filosofeert over verschillende onderwerpen.

Ondertussen is de filosofie bestaat uit de studie van het denken en de rechtvaardiging van overtuigingen, dat wil zeggen dat filosoferen inhoudt denk en redeneer over de wereld om ons heenOndertussen moet de filosofie in dat voortdurende onderzoek dat de filosofie verricht, worden gevoed door andere wetenschappen en disciplines, zoals het geval is bij wetenschap en theologie.

Filosofie wordt beschouwd als de meest menselijke taak die er bestaat, omdat ze voortkomt uit universele menselijke kennis en uit een houding van reflectieve contemplatie van het individu; filosoferen is een intrinsiek menselijke handeling.

Onder de meest terugkerende thema's binnen de filosofieën vallen de volgende op: kennis, bestaan, zijn en waarde.

Dan zal de filosoof als zodanig kennis zoeken omwille van zichzelf, bovenal en zonder een pragmatisch doel. De filosoof is ontroerd nieuwsgierigheid en in die volgorde zal hij beginnen te onderzoeken naar de laatste fundamenten van de werkelijkheid zelf.

Door de geschiedenis van de filosofie zijn een enorm aantal filosofen doorgegaan, behorend tot verschillende stromingen, maar die wisten hoe ze zich moesten onderscheiden in het veld, onder anderen: Aristoteles, Thomas van Aquino, Francis Bacon, Epicurus van Samos, Michel Foucault, Gorgias, Hegel, Heraclitus, Martin Heidegger, Plato, Immanuel Kant, Karl Marx, José Ortega y Gasset, Parmenides, Pythagoras, Jean-Paul Sartre, Socrates, Tales en Miguel de Unamuno.