definitie van parafrase

Parafraseren is een proces van intellectuele reproductie dat bestaat uit het in eigen woorden uitdrukken van wat andere mensen hebben gezegd of geschreven. Het doel van de parafrase is om een ​​taal te bereiken die beter is aangepast aan de persoonlijke stijl en zo tot een betere communicatie met anderen te komen.

Men kan zeggen dat het een didactisch hulpmiddel is, aangezien de parafrase gebaseerd is op de aanpassing van wat anderen hebben uitgedrukt in hun eigen taal. Tegelijkertijd is het een manier om kennis op te doen. In die zin doen we een intellectuele oefening van begrip als we in staat zijn om iets ingewikkelds op een eenvoudigere manier te communiceren.

Soorten parafrases

Niet alle parafrases zijn hetzelfde, maar er zijn verschillende soorten. Er is een mechanische parafrase, die bestaat uit het vervangen van woorden door gelijkwaardige synoniemen, zodat er minimale syntactische veranderingen optreden. Als ik bijvoorbeeld zeg "de leerling is gedisciplineerd", zouden we deze zin kunnen vervangen door een zeer vergelijkbare zin "de leerling is gedisciplineerd". Er is ook de zogenaamde constructieve parafrase, die bestaat uit het herwerken van een bewering die aanleiding geeft tot een andere met andere kenmerken, maar met behoud van dezelfde globale betekenis. Bijvoorbeeld: 'vrijgevigheid is de kwaliteit die ik het meest waardeer' zou kunnen worden 'ik beschouw altruïsme als een waarde die boven de rest uitsteekt' (hier kan worden gezien dat de twee zinnen dezelfde essentie en een gelijkwaardigheid in termen behouden. van betekenis).

Algemene richtlijnen voor het parafraseren van tekst

De eerste stap zou zijn om een ​​algemene tekst te lezen. Vervolgens kunnen de woorden of zinsdelen die het meest significant en vatbaar zijn voor verandering, worden onderstreept. Vanaf hier is het mogelijk om de parafrase te configureren. Het is echter handig om de parafrase eindelijk te vergelijken met de originele tekst, aangezien het belangrijk is dat beide teksten vergelijkbaar zijn en dezelfde semantische waarde hebben.

Algemene Overwegingen

De parafrase heeft een formatief doel en wordt daarom gebruikt als een oefening in het onderwijsleerproces

Het is een complexere strategie dan eenvoudig kopiëren, waarmee u alleen spelling of leestekens kunt oefenen.

Verwar de parafrase niet met de traditionele samenvatting. Hoewel de eerste tot doel heeft te helpen bij het begrijpen van bepaalde kennis, is de samenvatting gericht op het onthouden. Concluderend, de parafrase is meer dan een simpele samenvatting, aangezien het een nieuwe uitleg impliceert, meestal duidelijker dan het origineel.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat parafrase kan worden verward met een andere soortgelijke term, perifrase, aangezien beide woorden een paronymie zijn, dat wil zeggen dat ze een grote orthografische gelijkenis hebben. Hoewel de parafrase gebaseerd is op een semantische kwestie, is de perifrase een retorische figuur, die bestaat uit het gebruik van een zin in plaats van een woord (in plaats van te zeggen dat ik naar Madrid reisde, zou een perifrase zijn dat ik naar de hoofdstad van het koninkrijk van Spanje).

Foto's: iStock, sturti / Steve Debenport