definitie van vrees

De term aanhouding wordt gebruikt om de handeling aan te duiden waarbij een persoon wordt vastgehouden in een situatie van mogelijke misdaad of feitelijke misdaad. De aanhouding wordt uitgevoerd door de verschillende politiediensten die zijn gekozen om dergelijke activiteiten uit te voeren en heeft ook rechtstreeks te maken met de gerechtelijke sfeer, aangezien een rechter de aanhouding kan dicteren van een persoon die tot nu toe vrij is als voorzorgsmaatregel tegen de mogelijkheid van de verantwoordelijkheid van die persoon bij een misdrijf of misdrijf.

Aanhouding is een brede term die zowel voor mensen als voor dingen of koopwaar kan worden gebruikt. Wanneer een illegale koopwaar wordt aangetroffen in de controleplaatsen van de douane, kan deze dus ook worden aangehouden, wat betekent dat het wordt vastgehouden door de autoriteiten en verantwoordelijke functionarissen om te voorkomen dat het het grondgebied binnenkomt (omdat het gevaarlijk is, bijvoorbeeld zoals in het geval van verdovende middelen), evenals het feit dat door het passeren ervan frauduleuze commerciële acties kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het binnenkomen van producten die niet voldoende belastingen of vergoedingen hebben betaald).

In beide gevallen laat de aanhouding ons zien dat het hoofddoel van de zaak wordt gearresteerd en vastgehouden door de autoriteiten die verband houden met de activiteit. Een persoon kan dus niet door iemand anders worden aangehouden, omdat dat zou kunnen worden aangemerkt als ontvoering of inbreuk op de vrijheid van de persoon. De arrestatie door de politie of door een andere bevoegde autoriteit is gerechtvaardigd voor zover wordt aangenomen dat deze wordt uitgevoerd in het belang van de rest van de samenleving.

De aanhouding van een persoon kan eindigen zowel in de uiteindelijke vrijheid (als wordt bewezen dat hij niet verantwoordelijk is voor het misdrijf of de beschuldiging die hem wordt toegerekend) als in een effectieve en permanente gevangenisstraf (als de tussenkomst van die persoon in de handeling wordt bewezen waardoor wordt opgeladen). In ieder geval is het belangrijk om duidelijk te maken dat aanhouding de fase is voorafgaand aan de definitieve en definitieve opsluiting waarmee een persoon te maken kan krijgen als hij wordt beschuldigd van een misdrijf.